Проекти стандартів ETSI для обговорення та надання коментарів

Увага! Усі зауваження та коментарі до проектів стандартів просимо надсилати до національного органу стандартизації за наступними електронними адресами: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.


27.12.2019
Схвалення проекту стандарту ETSI EN 303 213-5-1 V1.0.0 (2019-12) «Удосконалена система контролю і управління пересуванням по земній поверхні (A-SMGCS). Частина 5. Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру для мультилатерального (MLAT) обладнання. Підрозділ 5. Приймачі та інтеррогатори» (Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 5: Harmonised Standard for access to radio spectrum for Multilateration (MLAT) equipment; Sub-part 1: Receivers and Interrogators)
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI...

До  відома зацікавлених  сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 303 213-5-1 V1.0.0 (2019-12) «Удосконалена система контролю і управління пересуванням по земній поверхні (A-SMGCS). Частина 5. Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру для мультилатерального (MLAT) обладнання. Підрозділ 5.  Приймачі та інтеррогатори» (Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 5: Harmonised Standard for access to radio spectrum for Multilateration (MLAT) equipment; Sub-part 1: Receivers and Interrogators)

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 27 лютого 2020 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 

 


Схвалення проекту стандарту ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12) «Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) для радіообладнання та служб. Частина 17. Конкретні умови для широкосмугових систем передавання даних. Гармонізований стандарт для електромагнітної сумісності» (ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility)
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI...

До відома зацікавлених сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12) «Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) для радіообладнання та служб. Частина 17. Конкретні умови для широкосмугових систем передавання даних. Гармонізований стандарт для електромагнітної сумісності» (ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility)

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 27 лютого 2020 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 

 


Схвалення проекту стандарту ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8 (2019-12) «Екологічна інженерія (EE). Експлуатаційні умови та випробування стійкості телекомунікаційного обладнання до впливу навколишнього середовища. Частина 2-8. Специфікація випробувань на стійкість до впливу навколишнього середовища. Стаціонарне підземне використання» (Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations)
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI...

До  відома зацікавлених  сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8 (2019-12) «Екологічна інженерія (EE). Експлуатаційні умови та випробування стійкості телекомунікаційного обладнання до впливу навколишнього середовища. Частина 2-8. Специфікація випробувань на стійкість до впливу навколишнього середовища. Стаціонарне підземне використання» (Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations).

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 27 лютого 2020 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 


12.12.2019
Схвалення проекту гармонізованого стандарту ETSI EN 319 403-1 V2.3.0 (2019-11) «Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Частина 1. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг» (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers)
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI...

До  відома зацікавлених  сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 319 403-1 V2.3.0 (2019-11) «Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Частина 1. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг» (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers)

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 13 лютого 2020 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 


Схвалення проекту стандарту ETSI EN 303 645 V2.0.0 (2019-11) «CYBER. Кібербезпека для споживацького сегменту Інтернету речей» (CYBER; Cyber Security for Consumer Internet of Things)
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI...

До  відома зацікавлених  сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 303 645 V2.0.0 (2019-11) «CYBER. Кібербезпека для споживацького сегменту Інтернету речей» (CYBER; Cyber Security for Consumer Internet of Things).

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 13 лютого 2020 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 


13.11.2019
Схвалення проектів стандартів ETSI EN
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проектів європейських стандартів: ETSI...

До  відома зацікавлених  сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проектів європейських стандартів:

 1. ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11) «Приймачі звукового мовлення; Частина 2: Служба звукового мовлення амплітудної модуляції (АМ). Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру» (Broadcast Sound Receivers; Part 2: AM broadcast sound service; Harmonised Standard for access to radio spectrum);
 2. ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) «Приймачі звукового мовлення; Частина 3: Служба звукового мовлення частотної модуляції (FМ). Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру» (Broadcast Sound Receivers; Part 3: FM broadcast sound service; Harmonised Standard for access to radio spectrum);
 3. ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) «Приймачі звукового мовлення; Частина 4: Служба цифрового звукового мовлення (DAB). Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру» (Broadcast Sound Receivers; Part 4: DAB broadcast sound service; Harmonised Standard for access to radio spectrum);
 4. ETSI EN 303 345-5 V1.1.0 (2019-11) «Приймачі звукового мовлення; Частина 5: Cлужба звукового мовлення Digital Radio Mondiale (DRM)». Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру» (Broadcast Sound Receivers; Part 5: DRM broadcast sound service; Harmonised Standard for access to radio spectrum).

 

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 13 січня 2020 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 

 


04.11.2019
Схвалення проектів стандартів ETSI EN
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проектів європейських стандартів: ETSI...

До відома зацікавлених сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проектів європейських стандартів:

 1. ETSI EN 300 338-2 V1.5.0 (2019-10) «Технічні характеристики та методи вимірювання для обладнання для здійснення, передавання та приймання цифрового вибіркового виклику (DSC) морською рухомою службою, що працює в діапазоні середніх, середніх/високих та/або надвисоких частот; Частина 2: клас A DSC» (Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 2: Class A DSC);
 2. ETSI EN 300 338-3 V1.3.0 (2019-10) «Технічні характеристики та методи вимірювання для обладнання для здійснення, передавання та приймання цифрового вибіркового виклику (DSC) морською рухомою службою, що працює в діапазоні середніх, середніх/високих та/або надвисоких частот; Частина 3: клас D DSC» (Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service;Part 3: Class D DSC);
 3. ETSI EN 300 338-5 V1.3.0 (2019-10) «Технічні характеристики та методи вимірювання для обладнання для здійснення, передавання та приймання цифрового вибіркового виклику (DSC) морською рухомою службою, що працює в діапазоні середніх, середніх/високих та/або надвисоких частот; Частина 5: портативне радіообладнання, що працює в діапазоні НВЧ, клас H DSC» (Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 5: Handheld VHF Class H DSC);
 4. ETSI EN 300 338-6 V1.2.0 (2019-10) «Технічні характеристики та методи вимірювання для обладнання для здійснення, передавання та приймання цифрового вибіркового виклику (DSC) морською рухомою службою, що працює в діапазоні середніх, середніх/високих та/або надвисоких частот; Частина 6: клас M DSC» (Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 6: Class M DSC).

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 26 грудня 2019 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 


26.09.2019
Схвалення проектів стандартів ETSI EN
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проектів стандартів ETSI...

До відома зацікавлених сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проектів стандартів ETSI EN:

1) ETSI EN 300 175-1 V2.7.7 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 1: Огляд» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview);

2) ETSI EN 300 175-2 V2.7.5 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 2: Фізичний рівень (PHL)» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL));

3) ETSI EN 300 175-3 V2.7.8 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 3: Рівень керування доступом до середовища (MAC)» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer);

4) ETSI EN 300 175-4 V2.7.6 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 4: Рівень керування каналом передавання даних (DLC)» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer);

5) ETSI EN 300 175-5 V2.7.9 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 5: Мережевий рівень (NWK)» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer);

6) ETSI EN 300 175-6 V2.7.5 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 6: Ідентифікатори та адресація» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and addressing);

7) ETSI EN 300 175-7 V2.7.5 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 7: Засоби захисту» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security features);

8) ETSI EN 300 175-8 V2.7.14 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Загальний інтерфейс (CI). Частина 8: Кодування і передавання мовних та аудіосигналів» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech and audio coding and transmission);

9) ETSI EN 300 176-2 V2.2.7 (2019-08) «Цифровий покращений бездротовий зв’язок (DECT). Технічні вимоги до випробувань. Частина 2: Мовні та аудіосигнали» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test specification; Part 2: Audio and speech).

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 20 листопада 2019 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.


20.09.2019
20.09.2019 Схвалення проекту гармонізованого стандарту ETSI EN 301 908-15 V15.0.1 (2019-09) «Стільникові мережі міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку (IMT); Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру; Частина 15: Повторювачі з радіотехнологією E-UTRA (розширений універсальний наземний радіодоступ) та дуплексом з частотним розділенням каналів (FDD)» (IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) Repeaters)
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення ETSI EN 301...

До відома зацікавлених сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення ETSI EN 301 908-15 V15.0.1 (2019-09) «Стільникові мережі міжнародного рухомого (мобільного) зв'язку (IMT); Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру; Частина 15: Повторювачі з радіотехнологією E-UTRA (розширений універсальний наземний радіодоступ) та дуплексом з частотним розділенням каналів (FDD)» (IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) Repeaters).

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 20 листопада 2019 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.


20.09.2019 Схвалення проекту гармонізованого стандарту ETSI EN 301 908-13 V13.0.1 (2019-08) «Стільникові мережі міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку (IMT); Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру; Частина 13: Обладнання абонентське (UE) з радіотехнологією E-UTRA (розширений універсальний наземний радіодоступ)» (IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE))
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення ETSI EN 301...

До відома зацікавлених сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення ETSI EN 301 908-13 V13.0.1 (2019-08) «Стільникові мережі міжнародного рухомого (мобільного) зв'язку (IMT); Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру; Частина 13: Обладнання абонентське (UE) з радіотехнологією E-UTRA (розширений універсальний наземний радіодоступ)» (IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)).

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 20 листопада 2019 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua. 1. Схвалення проекту стандарту  ETSI EN 302 077  V2.1.0 (2018-03) «Передавальне обладнання для служби цифрового звукового мовлення Digital Audio Broadcasting (DAB); Гармонізований стандарт для доступу до радіочастотного спектру»
 2. Схвалення проекту стандарту  ETSI EN 305 200-2-3  V1.1.0 (2018-02) «Доступ, термінали, передача та мультиплексування (ATTM); Управління енергетикою; Операційна інфраструктура; Глобальні КПЕ;Частина 2: Специфічні вимоги; Підрозділ 3: Мережі мобільного широкосмугового доступу»
 3. Схвалення стандартів ETSI EN 302 208 v3.2.0, ETSI EN 302 245 v2.1.0, ETSI EN 302 969 v1.2.10, ETSI EN 303 095 v1.2.9
 4. Схвалення стандарту ETSI EN 301 549 v2.1.1 (2018-02) «Вимоги щодо доступності продуктів та  послуг ІСТ»
 5. Cхвалення стандарту ETSI EN 303 560 v1.1.1 (2018-01) «Цифрове телебачення. Система введення титрів ТТМL»