ВІДДІЛ КООРДИНАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ТЕХНІЧНИМИ КОМІТЕТАМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Відділ координації та взаємодії з ТК є структурним підрозділом управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення робіт з координації діяльності технічних  комітетів стандартизації (далі – ТК).
  • Проведення аналізу діяльності ТК з метою визначення ефективності та доцільності подальшої діяльності ТК.
  • Організація, координація та провадження робіт щодо створення та припинення діяльності ТК, визначення сфери їх діяльності, опрацювання та затвердження Положень про ТК та змін до них.
  • Надання науково-методичної та консультаційної допомоги ТК, підприємствам, установам
    і організаціям з питань, що стосуються діяльності ТК.
  • Ведення, актуалізація та оприлюднення каталогу ТК.
  • Збір, актуалізація та оприлюднення інформації щодо представництва заінтересованих сторін у складі ТК.

 

Хоменко Валентина Володимирівна  — начальник відділу координації та взаємодії з ТК,
тел.: 
+38 (044) 537-35-87,  e-mail: tk@uas.org.ua