Загальні відомості про ДП «УкрНДНЦ»

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») утворено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року № 1337.

Закон України «Про стандартизацію» (далі — Закон), який набрав чинності 03.01.2015 року, створює передумови наближення національної системи стандартизації до міжнародних і європейських норм та правил, а також реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема в частині здійснення необхідної адміністративної та інституційної реформ.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону, Мінекономрозвитку було утворено національний орган стандартизації (далі — НОС), який розпочав свою діяльність 03.01.2015.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» функції НОС виконує державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ»).

Детально з діяльністю ДП «УкрНДНЦ» можна ознайомитись на цьому сайті, який є офіційним (адреса: uas.org.ua).

 

Керівництво:

Генеральний директор ДП «УкрНДНЦ» —Швидкий Олег Анатолійович

 

У складі підприємства працюють: Інститут стандартизації, Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації та Національний фонд нормативних документів. ДП «УкрНДНЦ» має філії, що знаходяться  у Львові та Харкові.

 

Відповідно до Закону «Про стандартизацію» до основних повноважень національного органу стандартизації належить:

— організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів;

— прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів;

— підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;

— координація діяльності технічних комітетів стандартизації;

—  видання національних стандартів;

— формування та ведення національного фонду нормативних документів.

— забезпечення функціонування та розвитку національної системи стандартизації; технічна перевірка проектів стандартів, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, координація діяльності національних технічних комітетів стандартизації (ТК), консультації щодо маркування продукції;

— підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації, сертифікації, метрології та систем управління, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

— видання наукового фахового журналу «Стандартизація, сертифікація, якість».

ДП «УкрНДНЦ» є провідною організацією в Україні в сфері стандартизації, яка визнана на національному, міжнародному та європейському рівнях.

Наше підприємство представляє інтереси України в Міжнародній організації зі стандартизації (ISO), Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС) як повноправний член та є організацією-компаньйоном Європейського комітету стандартизації (CEN) та Європейського комітету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC).

Звертаємо увагу, що офіційний Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики (далі — Каталог) розміщено виключно на нашому сайті. Каталог розміщено у вільному доступі та постійно актуалізується.

Усі версії Каталогу, які розміщені на сайтах інших організацій, та будь-яка інша інформація щодо національних стандартів, не має офіційного характеру.

 

Статут підприємства:

Статут підприємства затверджений наказом Міністерства  економіки України № 88 від 22.06.2021 року >>

Свідоцтво про державну реєстрацію наукової установи

Свідоцтво про державну реєстрацію наукової установи №00425 від 02 червня 2021 року>>

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в ДП «УкрНДНЦ»

Завантажити >>

 

Наші реквізити:

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Код ЄДРПОУ 32595752
Поточний рахунок № UA213052990000026007035011253 в АТ КБ «Приватбанк» в м. Києві
Індивідуальний податковий номер 325957526572
Свідоцтво платника ПДВ № 36367032

 

Офіційний логотип:

UAS_LOGO_PNG

UAS_LOGO_EPS

 

Адреса підприємства:

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

тел.: +38 (044) 452–3396, тел./факс +38 (044) 452–6907

 

Електронна пошта:

E-mail: ukrndnc@uas.org.ua

 

Офіційний Веб-сайт:

http://uas.org.ua

Буклет UAS>>

 

Офіційна інформація на сайті Міністерства економіки України.