04.03.2020

Інформація щодо залучення підприємств малого та середнього бізнесу до роботи в ТК у 2019 році

 ДП «УкрНДНЦ» було вжито заходів щодо залучення представників малого та середнього бізнесу до роботи в ТК.

 13—14 лютого 2019 року в м. Ірпені відбулась IX Щорічна міжнародна конференція «LAKOKRASKA.UA», яка є ефективною платформою для зустрічей представників бізнес-товариства, що беруть участь у виробництві лакофарбових матеріалів та покриттів в Україні. Основними питаннями для обговорення на конференції були:

–    потреби ринку та тренди;
–    стан споживачів;
–    експорт лакофарби;
–    фіскальна та митна політика;
–    маркетинг та збут лакофарбових матеріалів;
–    нові продукти та розробки;
–    автоматизація виробництв;
–    стандарти та безпека покриттів;
–    логістика сировини й готової продукції.

Генеральний директор ДП «УкрНДНЦ» Ганна ЛІСІНА поінформувала представників лакофарбової промисловості про результати діяльності національного органу стандартизації України у 2018 році.

З 23 по 25 травня 2019 року в м. Львові відбувся Міжнародний форум на тему: «Технічне регулювання для розвитку науки, освіти, бізнесу».

З метою забезпечення успішної діяльності підприємств галузі технічного регулювання, стандартизації та метрології учасниками Форуму було надано рекомендації Мінекономрозвитку України, а саме:

— за результатами анкетування, проведеного після Міжнародного форуму, вжити заходів щодо реалізації на практиці наданих заінтересованими сторонами обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вирішення найактуальніших питань у сфері технічного регулювання, акредитації, стандартизації та метрології;

 — разом з підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, посилити зв’язок із бізнесом та продовжити роботу з удосконалення електронної дворівневої платформи взаємодії влади з бізнесом з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, створеної за сприяння проекту «Підтримка рамкових умов для торгівлі в Україні», який фінансує Уряд Німеччини та виконує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

28—29 травня 2019 року за ініціативи Асоціації виробників цементу України «УКРЦЕМЕНТ» у м. Києві відбулася VIII Міжнародна Конференція «UKRCEMFOR 2019: Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку». Цей захід став унікальною комунікаційною платформою, де були присутні власники та керівники всіх цементних компаній України, споживачі цементу, виробники бетону та бетонних сумішей, виробники домішок у бетон, будівельні та торговельні компанії, виробники обладнання для цементного виробництва, постачальники послуг і матеріалів, науковці, українські та міжнародні експерти в галузях економіки, екології, технології та якості, банки й фонди, що інвестують у цементну промисловість і будівництво, державний сектор.

Основні теми, обговорювані на Конференції:

– сучасний стан та тенденції розвитку цементної промисловості. Технології, обладнання та логістика;

– енергоефективніcть та екологія. Альтернативне паливо;

– цементобетонні  дороги. Технології та обладнання в дорожньому будівництві;

– стандартизація в цементній галузі;

– якість та безпека будівельних матеріалів;

– бетон, бетонні вироби та обладнання. Бетонна архітектура та міський простір.

ДП «УкрНДНЦ» звернулося до представників цементних компаній України з доповіддю «Національна стандартизація. Сучасний стан та перспективи розвитку».

10 вересня 2019 року на Міжнародній виставці обладнання для харчової промисловості INPRODMASH за ініціативи Національної асоціації «Укрмолпром» та Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук було проведено 4-ту Галузеву науково-практичну конференцію «Молочний бізнес у сучасних умовах. Передові технології — перспектива розвитку галузі».

ДП «УкрНДНЦ» було презентовано стенд з рекламною інформацією про національний орган стандартизації, діяльність національних ТК на національному, регіональному та міжнародному рівнях та перспективи розвитку стандартизації, пов’язані із залученням українського бізнесу.

9—10 жовтня 2019 року в м. Дніпрі відбувся Міжнародний форум з питань технічного регулювання «Пошук інноваційних шляхів розвитку інфраструктури якості України». У рамках форуму ДП «УкрНДНЦ» презентовано тему «Сучасні  стандарти — інструмент розвитку вашого  бізнесу».

ДП «УкрНДНЦ» звернулося до представників українського бізнесу з пропозицією щодо активного долучення до процесів національної стандартизації та участі в роботі національних ТК на національному, регіональному та міжнародному рівнях, підтримання їхньої діяльності фінансово, а також залучення до роботи в ТК власних фахівців.

16 жовтня 2019 року в приміщенні ДП «УкрНДНЦ» відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку. Переваги застосування стандартів».

У конференції брали участь учені, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістри, представники ТК та бізнесу. Теми доповідей було зорієнтовано на переваги застосування європейських стандартів у різних сферах.

30—31 жовтня 2019 року в м. Києві відбулася III Міжнародна конференція «Український ринок ЛФМ: стратегія трансформації» за участю представників ДП «УкрНДНЦ». На Конференції було розглянуто ключові питання та теми для обговорення:

–   економічний стан України та його вплив на лакофарбову галузь;

–   безпека лакофарбових матеріалів і нові технічні регламенти;

–   сировинне забезпечення галузі;

–   шляхи розвитку декоративного та промислового сегментів.

Під час конференції відбувалися сесії-дискусії, присвячені питанням взаємодії виробників лакофарбових матеріалів, постачальників сировини, споживачів декоративних і промислових лакофарбових матеріалів.

За участю аналітиків агенції «Хім-Кур’єр» було презентовано докладний аналіз українського лакофарбового ринку, розглянуто обсяги виробництва, експорту й імпорту, а також методології розрахунків споживання лакофарбових матеріалів у декоративному та промисловому сегментах. Аналітиками агенції «Хім-Кур’єр» було надано прогнози розвитку української лакофарбової індустрії на 2020—2023 роки.

До участі у Конференції було запрошено всі зацікавлені компанії для можливості обговорення актуальних питань лакофарбової галузі України.

7 листопада 2019 року в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «ELECTRO INSTALL-2019» відбулася Друга науково-практична конференція на тему «Електробезпека: адаптація законодавства  та основоположних стандартів України до потреб вітчизняного ринку», присвячена питанням технічного регулювання в Україні та адаптації законодавства й основоположних стандартів України до потреб вітчизняного ринку.

Організатори заходу: Громадська спілка «РАДА ТК», Асоціація «Укрелектрокабель» та Український науково-дослідний інститут цивільного захисту спільно з Міністерством розвитку торгівлі, економіки та сільського господарства України та ДП «УкрНДНЦ».

Конференція об’єднала навколо себе фахівців електротехнічної галузі, представників громадських організацій, установ, підприємств та асоціацій задля обговорення шляхів підвищення спроможності України в сфері технічного регулювання впровадженням нових вимог щодо стандартизації.

Генеральний директор ДП «УкрНДНЦ» Ганна ЛІСІНА у своїй доповіді «Дзеркальність національних технічних комітетів стандартизації з європейськими та міжнародними» акцентувала увагу на важливості ефективної роботи національних ТК для економіки країни та приведення національної системи стандартизації України у відповідність до законодавства, принципів та практик ЄС через удосконалення національної нормативної бази.

Йоханес Штерн, короткостроковий експерт проекту Twinning з Австрійського інституту стандартів (ASI), який перебував в Україні з робочою місією на запрошення організаторів, долучився до конференції та поділився європейським досвідом щодо можливостей і переваг, які надають використання стандартів та участь у роботі ТК.

Під час конференції було розглянуто питання щодо діяльності національних ТК, нових підходів у технічному регулюванні, внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, а також чергові завдання з підвищення електробезпеки.

Наказами ДП «УкрНДНЦ» затверджено прийняття до складу ТК організацій—колективних членів, які представляють малий та середній бізнес в Україні.

Інформацію щодо залучення представників малого та середнього бізнесу до роботи в ТК наведено в таблиці.