Технічні умови

  ДП «УкрНДНЦ», яке виконує функції національного органу стандартизації пропонує послугу щодо перевірки та взяття на облік технічних умов підприємств та організацій на всі види продукції.

  Перевірка та облік технічних умов (далі — ТУ) проводиться на добровільних засадах за згодою їх власника.

  Перевірку технічних умов та змін до них проводять на відповідність вимогам чинного законодавства України, нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції.

  Перевірені ТУ та зміни до них вносять до журналу «Технічні умови підприємств (організацій) та зміни до них».

  За згодою власника дані щодо ТУ та змін до них будуть внесені до електронної бази даних ДП «УкрНДНЦ».

Технічні умови підприємств

Код за НК 004 Код за ДК 016 Позначення Технічних умов Назва Технічних умов Термін дії Технічних умов Назва підпрємства власника Технічних умов Адреса підпрємства власника Технічних умов Контакти

Для перевірки Технічних Умов:

Необхідно подати наступні документи:
1 Супровідний Лист на перевірку ТУ 
2 ТУ — 2 прим. (оригінал та дублікат)
3 Копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку, — 1 прим.
4 Копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ — 1 прим.
5 Копії інших документів про погодження, якщо це погодження встановлено чинним законодавством (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи), зокрема висновок про випробування продукції — 1 прим.
Каталожна карта продукції — 2 прим.

Для перевірки зміни до Технічних Умов:

Необхідно подати наступні документи:
Супровідний Лист на перевірку ТУ 
2 Зміну до ТУ — 2 прим. (оригінал та дублікат).
3 Копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку, — 1 прим.
4 Копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ — 1 прим.
5 Копії інших документів про погодження, якщо це погодження встановлено чинним законодавством (якщо нема погоджувальних підписів
у ТУ, завірених печаткою органу чи установи), зокрема висновок про випробування продукції — 1 прим.
Каталожна карта продукції — 2 прим. (у разі зміни реквізитів каталожної карти продукції)

Рекомендовані матеріали для розробки Технічних Умов:

Нормативні документи та посібники, можна замовити та придбати у ДП «УкрНДНЦ»: 
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия
Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник. — Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016


Детальніше щодо вартості та термінів виконання перевірки:

тел. +38 (044) 409-25-41

тел. +38 (044) 537-35-94

e-mail: nastya.korchagina@uas.org.ua