ТК 89 «Оцінка відповідності»

Наказом Держспоживстандарту України від 19 січня 2004р. № 7 з метою удосконалення національної системи стандартизації та підвищення ефективності робіт з стандартизації у сфері підтвердження відповідності, здійснення функцій секретаріату ТК 89 покладено на Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

Організаційна структура ТК 89

 

Голова ТК 89

Жовтуха Володимир Опанасович,

тел. 537-35-87, е–mail: tk89secretar@gmail.com

 

Заступник голови ТК 89

Сак Оксана Михайлівна,

технічний директор ТОВ «Тестметрстандарт»

 

тел. (067) 598-14-78, е–mail: anasko_kas@ukr.net

Відповідальний секретар ТК 89

Хоменко Валентина Володимирівна,

заступник начальника відділу планування, моніторингу та взаємодії з ТК

управління національної та міжнародної стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

тел. 537-35-87, е–mail: tk89secretar@gmail.com

 

Адреса секретаріату ТК 89

 

03115, м. Київ,

вул. Святошинська, 2

кім. 705

тел. 537-35-87

е–mail: tk89secretar@gmail.com

 

Основні завдання ТК 89:

 • розробка, розгляд, погодження і підготовка до подання на прийняття проектів національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів з питань оцінки відповідності;
 • перегляд і перевірка стандартів з питань оцінки відповідності, підготовка змін до них і пропозицій щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також підготовка пропозицій для голосування проектів міжнародних і регіональних стандартів з питань оцінки відповідності;
 • сприяння застосуванню національних стандартів з питань оцінки відповідності інших країн як національних стандартів;
 • розробка національних і міждержавних стандартів з питань оцінки відповідності, гармонізованих з міжнародними і регіональними;
 • визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів з питань оцінки відповідності;
 • співпраця з ТК у суміжних сферах діяльності, а саме, з науково-технічною комісією з підтвердження відповідності та науково-технічною комісією з акредитації Міждержавної Ради з стандартизації, метрології та сертифікації СНД, комітетом з оцінювання відповідності CASCO;
 • співпраця з підприємствами і організаціями, які використовують стандарти з питань оцінки відповідності, зокрема з об’єднаннями споживачів, а також з органами оцінки відповідності та іншими зацікавленими організаціями;
 • розробка частини програми робіт із стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;
 • розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів з питань оцінки відповідності або їх перегляд чи скасування.

 

До повноважень ТК 89 належить:

 • участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів (далі – НД) цих організацій;
 • розроблення та погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 • перевірка і перегляд національних стандартів і кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
 • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів   усталеної практики та змін до них.

 

Сфера діяльності і об’єкти стандартизації ТК 89:

 

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Стандартизація у сфері сертифікації та оцінювання відповідності

03.120.20  Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності

*Охоплює також акредитацію лабораторій і програми аудиту та проведення аудиту

(за винятком «Контроль якості та сертифікація в нафтогазовій галузі» та «Сертифікація систем якості освітніх послуг»)

 

 

 

 

Перспективні напрямки діяльності ТК 89 — продовження робіт з розробки національних і міждержавних стандартів з питань оцінки відповідності, гармонізованих з міжнародними і регіональними, а також розроблення і впровадження технічних регламентів стосовно питань оцінки відповідності.

 

Діяльність ТК 89 “Оцінка відповідності”

Згідно Плану перевірки національних нормативних документів на 2017 рік ТК 89 «Оцінка відповідності» проведено перевірку 13 національних НД відповідно до вимог розділу 7 ДСТУ 1.2:2015, а саме:

               

–  ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри,   технічні вимоги та правила застосування;

 • ДСТУ 3410-96 Державна система сертифікації. Основні положення
 • ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі;
 • ДСТУ 3412-96 Державна система сертифікації. Вимоги до випробувальних лабораторій;
 • ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
 • ДСТУ 3414-96 Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення;
 • ДСТУ 3415-96 Державна система сертифікації. Реєстр Системи;
 • ДСТУ 3417-96 Державна система сертифікації. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;
 • ДСТУ 3418-96 Державна система сертифікації. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;
 • ДСТУ 3419-96 Державна система сертифікації. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;
 • ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління;
 • ДСТУ 3498-96 Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис;
 • ДСТУ 3957-2000 Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

 

На підставі аналізу відповідності вимог національних НД законодавству у зв’язку зі втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» ТК 89 погоджено скасування вищезазначених нормативних документів без заміни з 01.01.2018 (затверджено наказом
ДП «УкрНДНЦ» від 29.12.2017 № 500).

 

У 2017 році ТК 89 розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

 

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT);

 

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-4:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 4. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит та сертифікацію систем управління сталого перебігу подій (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT);

 

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-5:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 5. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем управління активів (ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT)


ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT) (затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26.12.2017 № 470).

 

У 2017 році ТК 89 розроблено та прийнято методом підтвердження національні НД:

ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності (ISO/IEC 17011:2017, IDT);

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT) (затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28.12.2017 № 494).