ТК 89 «Оцінка відповідності»

Організаційна структура ТК 89

Голова ТК 89Жовтуха Володимир Опанасович,

тел. 423-91-20, е–mail: tk89secretar@gmail.com

Заступник голови ТК 89Сак Оксана Михайлівна, директор ТОВ "Тестметрстандарт"

тел. +38 (067) 598-14-78, е–mail: anasko_kas@ukr.net

Відповідальний секретар ТК 89Хоменко Валентина Володимирівна,провідний інженер

інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

тел. 423-91-20, е–mail: tk89secretar@gmail.com

Адреса секретаріату ТК 89

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2, кім. 509

тел. 423-91-20, е–mail: tk89secretar@gmail.com

 

Основні завдання ТК 89:

  • розробка, розгляд, погодження і підготовка до подання на прийняття проектів національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів з питань оцінки відповідності;
  • перегляд і перевірка стандартів з питань оцінки відповідності, підготовка змін до них і пропозицій щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також підготовка пропозицій для голосування проектів міжнародних і регіональних стандартів з питань оцінки відповідності;
  • сприяння застосуванню національних стандартів з питань оцінки відповідності інших країн як національних стандартів;
  • розробка національних і міждержавних стандартів з питань оцінки відповідності, гармонізованих з міжнародними і регіональними;
  • визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів з питань оцінки відповідності;
  • співпраця з ТК у суміжних сферах діяльності, а саме, з науково-технічною комісією з підтвердження відповідності та науково-технічною комісією з акредитації Міждержавної Ради з стандартизації, метрології та сертифікації СНД, комітетом з оцінювання відповідності CASCO;
  • співпраця з підприємствами і організаціями, які використовують стандарти з питань оцінки відповідності, зокрема з об'єднаннями споживачів, а також з органами оцінки відповідності та іншими зацікавленими організаціями;
  • розробка частини програми робіт із стандартизації за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності;
  • розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів з питань оцінки відповідності або їх перегляд чи скасування.

Сфера діяльності і об’єкти стандартизації ТК 89:

ч/ч

 

Назва ПК і РГ

Організація, яка здійснює функції секретаріату

Голова ПК (РГ), адреса, телефон

Відповідні ТК і ПК ISO/IEC, CEN, CENELEC, МДР

Об’єкти стандартизації та їх коди відповідно до

ДК 004

1

ПК 1

"Сертифікація"

ДП "УкрНДНЦ"

Мележик Олександр Антонович,

01133, м. Київ,

вул. Кутузова 18/7,

тел. (050) 381-25-08

е–mail: a.melegyk@ukr.net

 

 

CASCO

 

Сертифікація продукції та підприємств 03.120.20

(за винятком «Контроль якості та сертифікація в нафтогазовій галузі» та «Сертифікація систем якості освітніх послуг»)

2

ПК 2 "Акредитація"

ДП "УкрНДНЦ"

Павлов Сергій Володимирович

03115, м. Київ,

вул. Святошинська, 2

тел. 450–74–39

е–mail: secretar.ukrndnc@ gmail.com

Акредитація органів оцінки відповідності, програм аудиту, проведення аудиту

03.120.20

(за винятком «Контроль якості та сертифікація в нафтогазовій галузі» та «Сертифікація систем якості освітніх послуг»)