ТК 89 «Оцінка відповідності»

ТК 89 «ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ»

ТК 89 створено наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України № 244
від 23.05.2001 р. «Про створення технічного комітету стандартизації ТК 89».

Наказом Держспоживстандарту України від 19 січня 2004 р. № 7 для удосконалення національної системи стандартизації та підвищення ефективності робіт зі стандартизації у сфері підтвердження відповідності здійснення функцій секретаріату ТК 89 покладено на Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

Організаційна структура ТК 89

 

Голова ТК 89

Сак Оксана Михайлівна, технічний директор ТОВ «Тестметрстандарт»

тел. (067) 598-14-78, е–mail: anasko_kas@ukr.net

 

Відповідальний секретар ТК 89

Хоменко Валентина Володимирівна,

начальник відділу координації та взаємодії з ТК

управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

тел. (044) 537-35-87, е–mail: tk89secretar@gmail.com

 

Колективні члени ТК 89

 1. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 2. Національне агентство з акредитації України
 3. ДП «Укрметртестстандарт»
 4. ДП «Одесастандартметрологія»
 5. ДП «Дніпростандартметрологія»
 6. ДП «Харківстандартметрологія»
 7. ДП «Львівстандартметрологія»
 8. ДП НДІ «Система»
 9. ДП «Донецькстандартметрологія»
 10. ДП «Волиньстандартметрологія»
 11. ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
 12. ДП«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
  (ДП «УкрНДНЦ»)
 13. ТОВ «Агенція незалежного інспектування «Експерт»
 14. ТОВ Науково-виробниче підприємство «Стандарт»
 15. Всеукраїнська громадська організація «Український союз пожежної та техногенної безпеки»
 16. Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ)
 17. Університет економіки та права «КРОК» (Університет «КРОК»)

 

Індивідуальний член ТК 89

Мележик Олександр Антонович, заступник директора з товарно-транспортних питань ПАТ «Укртранснафта»

 

Адреса секретаріату ТК 89

03115, м. Київ,

вул. Святошинська, 2, кім. 507

тел. (044) 537-35-87

е–mail: tk89secretar@gmail.com

 

Основні завдання ТК 89:

 

 • розроблення, розгляд, погодження та підготування до подання на прийняття проектів національних (ДСТУ)
  і міждержавних (ГОСТ) стандартів з питань оцінки відповідності;
 • перегляд і перевіряння стандартів з питань оцінки відповідності, підготування змін до них і пропозицій щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також підготування пропозицій для голосування за проектами міжнародних
  і регіональних стандартів з питань оцінки відповідності;
 • сприяння застосуванню національних стандартів з питань оцінки відповідності інших країн як національних стандартів;
 • розроблення національних і міждержавних стандартів з питань оцінки відповідності, гармонізованих
  з міжнародними  та регіональними;
 • визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів
  з питань оцінки відповідності;
 • співпраця з ТК у суміжних сферах діяльності, а саме, з науково-технічною комісією з підтвердження відповідності та науково-технічною комісією з акредитації Міждержавної Ради з стандартизації, метрології
  та сертифікації СНД, комітетом з оцінювання відповідності CASCO;
 • співпраця з підприємствами і організаціями, які використовують стандарти з питань оцінки відповідності, зокрема з об’єднаннями споживачів, а також з органами оцінки відповідності та іншими зацікавленими організаціями;
 • розроблення  частини Програми робіт з національної стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;
 • розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів з питань оцінки відповідності або їх перегляд чи скасування.

 

До повноважень ТК 89 належить:

 

 • участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних (повноправний член технічного комітету ISO/CASCO) і регіональних організацій зі стандартизації та формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій;
 • розроблення та погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації;
 • перевірка та перегляд національних стандартів і кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
 • погодження та надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів   усталеної практики та змін до них.

 

Сфера діяльності та об’єкти стандартизації ТК 89:

 

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з НК 004:2020

Стандартизація у сфері сертифікації
та оцінювання відповідності

03.120.20  Сертифікація продукції та підприємств.
Оцінювання відповідності

*Охоплює також акредитацію лабораторій і програми аудиту
та проведення аудиту

(за винятком «Контроль якості та сертифікація в нафтогазовій галузі» та «Сертифікація систем якості освітніх послуг»)

 

 

Перспективні напрямки діяльності ТК 89 — продовження робіт з розроблення національних стандартів з питань оцінки відповідності, зокрема й гармонізованих з міжнародними та регіональними.

 

Діяльність ТК 89 «Оцінка відповідності» за 20172020 роки

 

2017 рік

 

Згідно з Планом перевірки національних нормативних документів на 2017 рік ТК 89 «Оцінка відповідності» проведено перевірку 13 національних НД відповідно до вимог розділу 7 ДСТУ 1.2:2015, а саме:

ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри,   технічні вимоги та правила застосування;

ДСТУ 3410-96 Державна система сертифікації. Основні положення

ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі;

ДСТУ 3412-96 Державна система сертифікації. Вимоги до випробувальних лабораторій;

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;

ДСТУ 3414-96 Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення;

ДСТУ 3415-96 Державна система сертифікації. Реєстр Системи;

ДСТУ 3417-96 Державна система сертифікації. Процедура визнання результатів сертифікації продукції,
що імпортується;

ДСТУ 3418-96 Державна система сертифікації. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;

ДСТУ 3419-96 Державна система сертифікації. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;

ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління;

ДСТУ 3498-96 Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис;

ДСТУ 3957-2000 Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

 

На підставі аналізу відповідності вимог національних НД законодавству у зв’язку із втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» ТК 89 погоджено скасування зазначених вище нормативних документів без заміни з 01.01.2018 (наказ ДП «УкрНДНЦ»
від 29.12.2017 № 500).

 

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

 

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT);

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-4:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 4. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит та сертифікацію систем управління сталого перебігу подій (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT);

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-5:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 5. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем управління активів (ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT) (затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26.12.2017 № 470).

 

Розроблено та прийнято методом підтвердження національні НД:

 

ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності (ISO/IEC 17011:2017, IDT);

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT) (затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28.12.2017 № 494).

 

2018 рік

 

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

 

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Вимоги до органів,
які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу (чинний з 2020–01–01);

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT) Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту (чинний з 2020–01–01);

ДСТУ ISO/IEC TS 17027:2018 (ISO/IEC TS 17027:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал (чинний з 2020–01–01).

 

Відновлено дію ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)
з 01 січня 2019 по 01 липня 2019 року.

 

Виконано поточні роботи відповідно до членства в CASCO.

 

2019 рік

 

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

 

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2019 (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху;

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (EN ISO/IEC 17024:2012, IDT; ISO/IEC 17024:2012, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу;

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 17025:2017, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування;

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (ISO/IEC 17065:2012, ІDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг;

ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019 (EN ISO/IEC 17011:2017; ISO/IEC 17011:2017, ІDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності перевиданням методом перекладу.

ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління»
на заміну ДСТУ ISO 19011:2012.

 

Розглянуто проект міждержавного стандарту ГОСТ «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов»
та прийнято рішення щодо недоцільності прийняття його як національного НД.

 

Відновлено дію ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015  (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги», прийнятого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016–02–24 № 52)
з 01 липня 2019 року по 01 січня 2020 року.

 

2020 рік

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

 

ДСТУ ISO 17034:2020 (ISO 17034:2016, IDT) «Загальні вимоги до компетентності виробників референтних матеріалів» на заміну ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 01.07.2020 № 145).

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2:2020 (EN ISO/IEC 17021-2:2018, IDT; ISO/IEC 17021-2:2016, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем екологічного менеджменту (Наказ
ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2020 № 476).

 

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-3:2020 (EN ISO/IEC 17021-3:2018, IDT; ISO/IEC 17021-3:2017, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію системменеджменту якості (Наказ
ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2020 № 476).

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-9:2020 (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 9. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту протидії корупції (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2020
№ 476).

ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020 (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT) Оцінка відповідності. Загальні принципи та вимоги до органів з валідації та верифікації (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28.12.2020 № 501).

ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) Настанови щодо соціальної відповідальності (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 29.12.2020 № 523).

 

Відновлено дію ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій, ДСТУ ISO/IEC 17025:2006/Поправка № 1:2015
(ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT) на період з 01 грудня 2020 року по 01 червня 2021 року (наказ
ДП «УкрНДНЦ» від 23.11.2020 № 407).


На виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2020 рік, затвердженого наказом
ДП «УкрНДНЦ» від 07.02.2020 № 28, ТК 89 проведено перевірку чинних нормативних документів,
охоплених сферою діяльності ТК 89.

 

За результатами перевірки було встановлено, що перелічені нижче міжнародні стандарти, які  були прийняті як національні зі ступенем відповідності ідентичні, було скасовано міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

 

Прийнято рішення скасувати дію НД:

ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 (ISO/IEC Guide 28:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Настанови щодо системи сертифікації продукції третьою стороною;

ДСТУ ISO/IEC Guide 53:2008 (ISO/IEC Guide 53:2005, IDT) Оцінювання відповідності. Порядок використання системи управління якістю організації під час сертифікації продукції;

ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 (ISO/IEC Guide 67:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції; 

ДСТУ ISO/PAS 17005:2009 (ISO/PAS 17005:2008, IDT) Оцінювання відповідності. Використання систем управління. Принципи та вимоги;

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014 (ISO/IEC TS 17021-2:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту» із заміною на ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2:2020
(EN ISO/IEC 17021-2:2018, IDT; ISO/IEC 17021-2:2016, IDT);

ДСТУ ISO/IEC 17021-3:2014 (ISO/IEC 17021-3:2013, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності для аудитів
та сертифікації систем менеджменту якості» із заміною на ДСТУ EN ISO/IEC 17021-3:2020 (EN ISO/IEC 17021-3:2018, IDT; ISO/IEC 17021-3:2017, IDT).

 

ТК 89 внесено пропозиції до Програми робіт з національної стандартизації на 2021 рік:

 

ДСТУ ISO/IEC 17000:20__ (ISO/IEC 17000:2020, IDT) «Оцінка відповідності. Словник термінів і загальні принципи»
на заміну ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDT) (метод прийняття — методом перекладу);

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:20__ (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров'я та безпекою праці (метод прийняття — методом перекладу);

ДСТУ ISO/IEC TR 17028:20__ (ISO/IEC TR 17028:2017, IDT) Оцінка відповідності. Настанови та приклади схем сертифікації послуг (метод прийняття — методом перекладу);

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:20__ (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT) Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (метод прийняття — методом перекладу);

ДСТУ ISO/IEC TR 17032:20__ (ISO/IEC TR 17032:2019, IDT) Оцінка відповідності. Настанови та приклади схем сертифікації процесів (метод прийняття — методом підтвердження).