Повідомлення та довідки щодо діяльності технічних комітетів

20.06.2019
Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості»

 

З метою нормативного забезпечення ефективної та безпечної роботи газорозподільних систем України відповідно до виконання державою своїх зобов’язань за Договором про застосування Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і іншими державами-членами, з іншої сторони, відповідно до прийнятого Закону України «Про ринок природного газу», спрямованого на імплементацію актів законодавства енергетичного Співтовариства. а саме директиви 2009/73/ЕС, регламенту (ЄС) 715/2009 та директиви 2004/67/ЕС, а також згідно пакету пропозицій ЄС «Чиста енергія для всіх європейців», враховуючи положення «Енергетичної стратегії України до 2035 р.»,
ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (далі – ТК 146) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з ДК 004:2008:

 

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності

 

23.040.01 Трубопроводи та елементи трубопроводів узагалі

(в частині, що належить до об’єктів нафтової та газової промисловості)

 

 

23.040.20 Пластмасові труби (в частині, що належить до об’єктів нафтової та газової промисловості)

 

 

23.060.40 Регулятори тиску

* Охоплює також редуктори (в частині, що належить до об’єктів нафтової та газової промисловості)

 

 

23.140 Компресори та пневматичні машини (в частині, що належить до об’єктів нафтової та газової промисловості)

 

 

Енергетика й теплотехніка

27.015 Енергоефективність.Енергозбереження/енергоощадність узагалі

* Охоплює також енергетичні аудити (в частині, що належить до об’єктів нафтової та газової промисловості)

 

 

 

Зацікавлені сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 146 на електронні адреси: tc146@nung.edu.ua та tk@uas.org.ua або за адресами:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019;

ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2 , м. Київ, 03115

Контактні особи:

Когут Галина Михайлівна, відповідальний секретар ТК 146, тел. (050) 85-23-255

Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації
ДП «УкрНДНЦ», тел. (044) 537-35-87

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.


10.06.2019
Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Піротехніка та феєрверки»

Організаційний комітет, створений на базі Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України ініціював створення нового технічного комітету стандартизації «Піротехніка та феєрверки» (далі — ТК «Піротехніка та феєрверки»).

Сфера діяльності: Стандартизація у сфері піротехніки та феєрверків. Розроблення національних стандартів з пріоритетом  гармонізації з міжнародними та регіональними (стандартами ЄС) стандартами.

Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з ДК 004:2008:

  

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Стандартизація у сфері піротехніки та феєрверків

71.100.30 Вибухові речовини. Піротехніка та феєрверки (в частині піротехніки та феєрверків)

 

 

Мета створення ТК «Піротехніка та феєрверки»:

– розроблення, розгляд і погодження національних нормативних документів у сфері піротехніки та феєрверків відповідно до європейських і міжнародних норм, а також участь у роботі споріднених міжнародних і національних організацій і формування позиції України щодо нормативних документів, які будуть розробляти зазначені організації.

           ТК «Піротехніка та феєрверки» має намір співпрацювати з технічними комітетами міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації ISO/TC 264 Fireworks (Феєрверки) та CEN/TC 212 Pyrotechnic articles (Піротехнічні вироби).

 

Зацікавлені сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси: spetctk@ukr.net  та tk@uas.org.ua,

або за адресами:

пров. Є. Гуцала, 4А, м. Київ, 0101; 

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, ДП «УкрНДНЦ»

 

Контактні особи:

Секретар оргкомітету щодо створення ТК Подойніцин Валерій Михайлович,
тел. (067) 224-24-99.

Начальник  відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87

 

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

 

 

 


16.05.2019
Повідомлення щодо розширення сфери діяльності ТК 301 «Металобудівництво»

З метою розроблення національних стандартів, гармонізованих
з міжнародними стандартами ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works (Будівлі та будівельні роботи) у сфері інформаційного моделювання будівель та електронних систем будівель ТК 301 повідомляє про намір розширити сферу діяльності
за наведеними нижче кодами згідно з ДК 004:2008:

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Проектування, виготовлення і монтаж металевих конструкцій

 

35.240.67 Застосування інформаційних технологій у сфері будівництва *Охоплює також інформаційне моделювання будівель, електронні системи будівель
(в частині інформаційного моделювання будівель та електронних систем будівель)

91.010.01 Будівельна промисловість узагалі

 

            Зацікавлені сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 301 на електронні адреси: niipsk@webber.kiev.ua
та  tk@uas.org.ua або за адресами:

ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені  В. М. Шимановського",
вул. В. Шимановського, 2/1, м. Київ, 02125;

ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2 , м. Київ, 03115

Контактні особи:

Адріанов Володимир Павлович,  заступник генерального директора з науково-технічної політики ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського",

заступник голови ТК 301, тел. (044) 543-98-36.
 

Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації
ДП "УкрНДНЦ", тел. (044) 537-35-87

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

 

 

 

 


25.03.2019
Повідомлення про приведення діяльності технічних комітетів стандартизації у відповідність до Закону України «Про стандартизацію» та ДСТУ 1.14:2015

Повідомляємо, що ДП «УкрНДНЦ», яке виконує функції національного органу стандартизації (далі – НОС), відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію» координує діяльність технічних комітетів стандартизації (далі – ТК). Згідно частини шостої статті 15 Закону України «Про стандартизацію» НОС затверджує Положення про ТК.

Наказ «Про затвердження Типового положення про технічний комітет стандартизації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 липня 2002 року за № 578/6866 втратив чинність (Наказ Мінекономрозвитку від 10.08.2016  № 1323).

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 № 217 прийнято ДСТУ 1.14:2015 «Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації (далі – ДСТУ 1.14) з наданням чинності з 01.04.2016.

Зазначаємо, що сфера діяльності ТК визначається згідно з ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD) (далі – ДК 004) із зміною № 1 до ДК 004, затвердженою наказом Мінекономрозвитку України від 23.02.2018 № 249.

Згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 10.08.2016235 «Щодо затвердження Положення про ТК» всім національним ТК потрібно було подати на затвердження до ДП «УкрНДНЦ» оновлені згідно з ДСТУ 1.14 Положення про ТК з визначенням сфер діяльності ТК відповідно до ДК 004.

Станом на 22.03.2019 22 ТК не мають оновлених Положень про ТК, розроблених відповідно до ДСТУ 1.14.

НОС рекомендує ТК, які не мають оновлених Положень про ТК, розроблених відповідно до ДСТУ 1.14 провести перевірку легітимності складу ТК та до 01.06.2019 подати на розгляд НОС оновлене Положення про ТК разом з протоколом засідання ТК, на підставі якого схвалено оновлене Положення про ТК (згідно з 14.2 г) ДСТУ 1.14).

НОС повідомляє, що пропозиції ТК щодо розроблення проектів національних стандартів, а також національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та регіональними, які не виконали заходи щодо приведення своєї діяльності відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та ДСТУ 1.14 не можуть розглядатися за причини неможливості проведення легітимного голосування в межах ТК, оскільки склад ТК не затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ».

У разі неподання Положень про ТК НОС буде вимушений розглянути питання припинення діяльності ТК.

Наводимо перелік ТК, які не мають затверджених Положень про ТК, розроблених відповідно до розділу 17 ДСТУ 1.14:

 

Ч. ч.

№ ТК

Назва ТК

1.

19

Науково-технічна термінологія

2.

28

Компресори

3.

36

Хміль та продукти його переробки

4.

53

Сода, содопродукти, барійові солі, сульфати з гідромінеральної сировини та активні наповнювачі

5.

56

Цукор і крохмалепатокові продукти

6.

57

Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції

7.

61

Луб'яні культури

8.

68

Надійність техніки

9.

72

Вироби електронної техніки, матеріали та обладнання для їх виробництва

10.

74

 Ізолятори              

11.

85

Корозія металів та сплавів

12.

100

Сталеві дротяні канати

13.

103

Географічна інформація / геоматика

14.

108

Трубопровідна арматура

15.

110

Насіння сільськогосподарських культур

16.

138

НАФТОГАЗ нормування

17.

159

Землеробство

18.

306

Інженерні мережі та споруди

19.

312

Інформаційне забезпечення у будівництві

20.

316

Цивільпроект

21.

318

Будівництво обєктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу

22.

320

Об’єкти спеціального призначення

 

Положення про ТК з протоколом засідання ТК надсилати за адресою: ДП «УкрНДНЦ», 
вул. Святошинська, 2 , м. Київ, 03115

 

Контактні особи:

Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП "УкрНДНЦ", тел. (044) 537-35-87

Войтушенко Світлана Олександрівна, провідний інженер відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП "УкрНДНЦ",
тел. (044) 537-35-87


Повідомлення про припинення діяльності непрацюючих технічних комітетів стандартизації

Національний орган стандартизації (далі – НОС) інформує, що на засіданні керівної ради НОС від 25.02.2019 № 1, підтримано пропозицію щодо припинення діяльності 24 непрацюючих технічних комітетів стандартизації (далі – ТК).

До непрацюючих віднесено ТК, які протягом двох років не подають пропозиції до Програми робіт з національної стандартизації, не проводять засідань ТК, не подають щорічних звітів щодо своєї діяльності, не надсилають інформацію за вимогою НОС, не виконують робіт з національної стандартизації та не мають оновленого Положення про ТК, розробленого відповідно до ДСТУ 1.14:2015. Робота цих ТК фактично не здійснюється.

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та 19.2.2 ДСТУ 1.14:2015 ДП "УкрНДНЦ", яке виконує функції національного органу стандартизації (далі – НОС), було проведено аналіз діяльності непрацюючих ТК та встановлено, що на сьогодні необхідно припинити діяльність 24 ТК. Наводимо їх перелік:

 

Ч/ч

№ ТК

Назва ТК

Назва та адреса організації,

яка виконувала функції секретаріату ТК

 

1.

1

Побутова радіоелектронна апаратура

Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(ДП «Укрметртестстандарт»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

 

2.

45

Об'ємні гідроприводи, пневмоприводи та змащувальні системи

Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче підприємство «Е.Г.П. Регулятор»

(ЗАТ НВП «Е.Г.П. Регулятор»)

вул. Сидоренківська, 58,

м. Харків, 61030

 

3.

50

Сірка

Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг» (СЦ «ГАЛСЕРТ») Міністерства освіти і науки України

вул. В. Великого, 4, офіс 204

м. Львів, 79026

 

4.

55

Метанол, продукти органічного та неорганічного синтезу

Державне підприємство «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ДП «ІАП»)

вул. Вілєсова, 1, м. Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93400

 

5.

66

Оптичні та оптико-механічні вироби

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»

вул. Московська, 8,

м. Київ, 01010

 

6.

73

Низьковольтна комутаційна апаратура

Закрите акціонерне товариство «Електричні низьковольтні апарати та системи»

просп. Московський, 138-А,

м. Харків, 61037

 

7.

95

Металеві та інші неорганічні покриття. Лакофарбові та полімерні покриття

Український державний хіміко-техноло­гічний університет (УДХТУ) 

просп. Гагаріна, 8,

м. Дніпро, 49005

 

 

8.

96

Машинобудування та ремонт в металургії

Дочірнє підприємство "Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування "Діпромашзбагачення"

вул. Калинова, 9А,

м. Дніпро, 49000

9.

101

Технологія поліграфії

ПРАТ “Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості

ім. Т.Г. Шевченка”, ДАК “Укрвидавполіграфія”

вул. Володимира Великого, 4,

м. Львів, 79026

 

10.

111

Добрива та пестициди

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інститут гірничо-хімічної промисловості"

вул. Стрийська, 98,                            

м. Львів, 79026

 

11.

113

Хлор, його сполуки та луги

ТОВ “Науково-дослідний інститут “СИНТЕКО”

вул. Кирилівська, 160 а, кім. 46

м. Київ, 04073

 

12.

114

Органічні барвники, проміжні продукти та хімікати

Науково-технічну установа "Інститут хiмiчної технології та промислової екології"

(НТУ "IХТПЕ")

пл. Хіміків, 3, м. Рубіжне

Луганської обл., 93009

 

13.

115

Електромеханічні компоненти та механічні конструкції для радіоелектронного обладнання

Державне підприємство Український державний науково-виробничий центр

“Квант – Модуль”       

вул. Димитрова, 5,

м. Київ, 03150

 

14.

116

Вироби керамічні культурно-побутового і господарчого призначення та технічного призначення для галузі легкої промисловості

Державний Український НДІ фарфоро-фаянсової промисловості (УкрНДІФП) 

вул. Святошинська, 29,

м. Вишневе, Київська обл., 08132

 

 

15.

119

Технічна кераміка

Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка та НТУ України “Київський політехнічний інститут” НАН України

вул. Тімірязєвська, 2, 

м. Київ, 01014

 

16.

130

Акустотехніка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кафедра акустики та акустоелектроніки

просп. Перемоги, 37,

м. Київ, 03056

17.

161

Навігація і управління рухом

Державне підприємство “Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління”               

вул. Кирилівська, 160/20,

м. Київ, 04073

18.

164

Музейна справа та предмети колекціонування

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

вул. Лаврська, 9, 

м. Київ, 01015

 

19.

174

Охорона здоров'я

Державна  установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

пров. Волго-Донський, 3,

м. Київ, 02099

 

20.

17

Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива

ВАТ Проектно-конструкторський і технологічний інститут «Газоапарат»

(ВАТ ПКТІ «Газоапарат»)

вул. Собінова, 2 а,

м. Донецьк, 83121

 

21.

51

Пластмаси. Олігомери та полімери синтетичні і матеріали на їх основі

Український державний науково-дослідний інститут пластичних мас (УкрДержНДІпластмас)

проспект Ілліча, 97,

м. Донецьк, 83059

 

22.

91

Устаткування збагачувальне

Державне підприємство «Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування

«Діпромашвуглезбагачення»

вул. В. П’ятьоркіна, 30,

м. Луганськ, 91055

 

23.

134

Вироби вугільного машинобудування

ДП «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський

та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»

Міністерства вугільної промисловості України

вул. Університетська, 83 а,

м. Донецьк, 83048

 

24.

160

Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН (НБС-ННЦ УААН)

cмт. Нікіта, м. Ялта,

АР Крим, 98648

 

Це повідомлення розміщене для інформування заінтересованих сторін. Діяльність кожного окремого ТК буде припинена згідно діючх процедур.

Пропозиції та коментарі з цього питання надсилати на e-mail: tk@uas.org.ua або за адресою:
ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2 , м. Київ, 03115

Контактна особа: Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації
ДП "УкрНДНЦ", тел. (044) 537-35-87


11.03.2019
Повідомлення технічним комітетам стандартизації
Про продовження робіт щодо приведення у вівдповідність до законодавства національних стандартів у частині вимог щодо маркування та етикетування продукції.
 
 

13.02.2019
Повідомлення щодо розширення сфери діяльності ТК 321 «Будування мостів»

З метою розроблення національних стандартів у сфері будування метрополітенів, автодорожніх і колекторних тунелів та підземних споруд іншого призначення, елементів будівель (в частині будування об’єктів інфраструктури метрополітенів) та будування рейкових доріг (в частині будування метрополітенів),  ТК 321 повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з ДК 004:2008:

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Стандартизація у сфері будування метрополітенів, автодорожніх і колекторних тунелів та підземних споруд іншого призначення, елементів будівель (в частині будування об’єктів інфраструктури метрополітенів) та будування рейкових доріг (в частині будування метрополітенів)

93.060

 

Будування тунелів (в частині будування метрополітенів, автодорожніх і колекторних тунелів та підземних споруд іншого призначення);

91.060

 

Елементи будівель (в частині будування об’єктів інфраструктури метрополітенів);

 

93.100

 

Будування рейкових доріг *Охоплює також будування трамвайних доріг, фунікулерів, линвових/канатних доріг, устатковання та установки для регулювання рейкового руху тощо (в частині будування метрополітенів).

 

 

 

            Зацікавлені сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 321 на електронні адреси: tk321ua@gmail.com та  tk@uas.org.ua або за адресами:

Національний транспортний університет (далі – НТУ), вул. Суворова, 1, м. Київ, 01010;

ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Контактні особи:

Медведєв Костянтин Володимирович – професор кафедри "Мости та тунелі" НТУ,

тел. (044) 280-79-78

 

Хоменко Валентина Володимирівна, заступник начальника відділу планування, моніторингу та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП "УкрНДНЦ", тел. (044) 537-35-87

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

 

 

 

 


Повідомлення щодо розширення сфери діяльності ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості»

З метою вдосконалення національної стандартизації у галузі нафтової та газової промисловості, а саме у частині встановлення вимог до газових турбін при реконструкції та технічному переоснащенні компресорних станцій та встановлення вимог до газових турбін при приймальних випробуваннях та закупівлі, а також враховуючи скасування значної частини стандартів колишнього СРСР, в тому числі вимог до газоперекачувальних агрегатів (ГОСТ 20440-75 та ГОСТ 28775-90), ТК 146 повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеним нижче кодом згідно з ДК 004:2008:

 

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Енергетика й теплотехніка

27.040

Газові та парові турбіни. Парові двигуни
(у частині, що належить до нафтової та газової промисловості)

 

            Зацікавлені сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 146 на електронні адреси: tc146@nung.edu.ua та tk@uas.org.ua або за адресами:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (далі – ІФНТУНГ), вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019;

ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Контактні особи:

Карпаш Максим Олегович, проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ

тел. (0342) 54-74-30

Хоменко Валентина Володимирівна, заступник начальника відділу планування, моніторингу та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ», тел. (044) 537-35-87

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

 

 

 

 


01.02.2019
Аналітична довідка щодо діяльності ТК за 2018 рік

26.12.2018
Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Послуги фахівців з нерухомості»

Організаційний комітет, створений на базі Всеукраїнської громадської організації  «Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України»  (далі — ВГО АФНУ) ініціював створення нового технічного комітету стандартизації «Послуги фахівців з нерухомості»
(далі — ТК «Послуги фахівців з нерухомості»).

Сфера діяльності: Стандартизація у сфері послуг фахівців з нерухомості. Розроблення національних стандартів з пріоритетом  гармонізації з міжнародними
та регіональними (стандартами ЄС) стандартами.

Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з ДК 004:2008:

  

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Стандартизація у сфері послуг фахівців з нерухомості

 

03.080.30 Послуги споживачам

*Охоплює також готелі, ресторани, пральні, прибирання, чищення, перевезення, ритуальні послуги тощо

 (в частині послуг фахівців з нерухомості, вимог до проведення операцій та процедур продажу та оренди об’єктів нерухомості, вимог до персоналу фахівців (агентів) з нерухомості, вимог до умов оренди для споживачів, методів оцінювання ризиків  щодо об’єктів та суб’єктів провадження послуг з нерухомості)

 

 

Мета створення: На даний час в Україні відсутнє будь-яке чинне законодавство щодо визначення та державного регулювання послуг фахівців (агентів, агентств, рієлторів)
з нерухомості. Відсутність стандартів щодо вимог до послуг з нерухомості, вимог до персоналу фахівців з нерухомості призводить до вживання різноманітної недосконалої термінології, непрофесійних дій стосовно інформування споживачів, ведення помилкових процедур під час складання угод та необхідної робочої документації, відсутності використання сучасних технологій.

 Враховуючи досвід роботи ринків послуг з нерухомості США та країн ЄС, виникає потреба в розробленні національних стандартів у галузі послуг з нерухомості з подальшим упровадженням незалежної оцінки відповідності третьою стороною спроможності агенцій
та агентів з нерухомості надавати відповідні якісні послуги. 

Мета створення ТК «Послуги фахівців з нерухомості»:

– розроблення  досконалої нормативної бази на послуги фахівців з нерухомості, гармонізованої до міжнародної та європейської;

– підвищення якості всіх напрямків послуг з нерухомості для споживачів за рахунок професійності персоналу з обслуговування;

– створення нових досконалих форм ведення бізнесу на національному ринку послуг
з нерухомості;

– підвищення достовірності оцінювання  ризиків для страхових компаній України, зниження ризиків матеріальної відповідальності для суб’єктів ринку нерухомості.

Сфера діяльності новостворюваного ТК «Послуги фахівців з нерухомості» відповідає сфері діяльності  європейського самостійного підкомітету CEN/SS A10 «Services of Real Estate Agents» (Послуги  агентів з нерухомості) та враховує принцип дзеркальності створення національних ТК відповідно до ДСТУ 1.14:2015.

Зацікавлені сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси: yuriy.pita@kpp-kiev.com, outcut@ukr.net та tk@uas.org.ua,

або за адресами:

 

вул. Р. Окіпної, 4А, офіс 93, м. Київ, 02002, ВГО «Асоціація   фахівців з нерухомості (рієлторів) України»; 

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, ДП «УкрНДНЦ»

 

Контактні особи:

Голова оргкомітету – президент ВГО АФНУ Піта Юрій Анатолійович,
тел. (044) 220-16-05.

Заступник начальника  відділу планування, моніторингу та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87.

 

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.