Аналізування складу технічних комітетів стандартизації з метою урахування принципу представництва всіх заінтересованих сторін відповідно до 7.2.1 ДСТУ 1.14:2015

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про стандартизацію»  до роботи в ТК залучаються уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних
та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

Враховуючи досвід країн ЄС та відповідно до 7.2.1 ДСТУ 1.14:2015
з метою урахування принципу представництва всіх заінтересованих сторін
в ТК ДП «УкрНДНЦ» проводився збір, аналізування і узагальнення інформації щодо представництва заінтересованих сторін (колективних членів) у складі ТК України.

ДП «УкрНДНЦ» підготовлено та надіслано на електронні адреси ТК лист щодо визначення представництва заінтересованих сторін в ТК
з роз’ясненням щодо визначення приналежності організацій-колективних членів ТК до заінтересованих сторін в ТК (листи ДП «УкрНДНЦ»
від 16.06.2020 № 1-9/2.1.5-08-907, від 08.09.2020 № 2-10/2.1.5-07-1476  надіслано на електронні адреси ТК, які не подали інформацію).

ДП «УкрНДНЦ» рекомендовано ТК, які мають менше трьох заінтересованих сторін в ТК додатково залучити представників заінтересованих сторін до роботи в ТК (лист ДП «УкрНДНЦ» від 16.06.2020 № 1-9/2.1.5-08-908).

Станом на 10.07.2021 ДП «УкрНДНЦ» отримано інформацію щодо представництва заінтересованих сторін в ТК від 159 ТК. Наразі всі працюючі ТК подали інформацію.

ДП «УкрНДНЦ» проаналізовано інформацію щодо представництва заінтересованих сторін (колективних членів) у складі 159 ТК України.                                  

За результатами проведеного аналізу ДП «УкрНДНЦ» визначено відсоткове співвідношення представників заінтересованих сторін у складі ТК, а саме:

колективних та індивідуальних членів:

колективні члени представлені в усіх 159 ТК (100%);

індивідуальні члени представлені у 76 ТК (48%);

– органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування:

органи виконавчої влади та інші державні органи, а також органи місцевого самоврядування представлені у 74 ТК (47%);

– суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань (державної та приватної форм власності, з них підприємств малого
та середнього бізнесу), організацій роботодавців та їх об’єднань
, з яких:

суб’єкти господарювання представлені у 144 ТК (90%);

підприємства малого та середнього бізнесу представлені у 125 ТК (79%);

суб’єкти великого підприємництва  представлені у 75 ТК (47%);

громадські об’єднання представлені у 31 ТК (19%);

організації роботодавців та їх об’єднань представлені в 20 ТК (13%);

– наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних
та інженерно-технічних товариств (спілок)
:

наукові установи представлені у 142 ТК (89%);

навчальні заклади представлені у 106 ТК (67%);

науково-технічні та інженерні товариства (спілки) представлені у 18 ТК (11%);

– соціальних партнерів  (громадські організації споживачів, інші громадські об’єднання, професійні спілки)

соціальні партнери представлені у 47 ТК (30%);

громадські організації споживачів представлені у 13 ТК (8%);

інші громадські об’єднання представлені у 28 ТК (18%);

професійні спілки представлені у 13 ТК (8%);

організації, які представляють осіб з інвалідністю представлені у 1 ТК (1%);

– органів з оцінки відповідності та акредитації:

органи з оцінки відповідності представлені у 98 ТК (61%).

За результатами проведеного моніторингу складу 159 національних ТК визначено:

П’ять заінтересованих сторін представлено у 16 ТК (10%);

Чотири заінтересовані сторони представлено у 42 ТК (26%);

Три заінтересовані сторони представлено у 75 ТК (47%);

Дві заінтересовані сторони представлено у 22 ТК (14%);

Одна сторона представлена у 4 ТК (3%).

 

Результати проведеного аналізу складу 159 ТК з метою урахування принципу представництва всіх заінтересованих сторін  наведено на рисунку 1.

 

Рисунок 1 – Результати проведеного аналізу складу ТК

 

Детальніше інформацію щодо представництва заінтересованих сторін
у складі  ТК України наведено у таблиці.