Аналізування складу технічних комітетів стандартизації з метою урахування принципу представництва всіх заінтересованих сторін відповідно до 7.2.1 ДСТУ 1.14:2015

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про стандартизацію» до роботи в ТК залучаються уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

Враховуючи досвід країн ЄС та відповідно до 7.2.1 ДСТУ 1.14 з метою урахування принципу представництва всіх заінтересованих сторін в ТК ДП «УкрНДНЦ» проводився збір, аналізування і узагальнення інформації щодо представництва заінтересованих сторін (колективних членів) у складі ТК України.

20.06.2019 ДП «УкрНДНЦ» надіслано на електронні адреси ТК лист з Таблицею «Представництво заінтересованих сторін в ТК» та роз’яснення щодо заповнення таблиці (лист ДП «УкрНДНЦ» від 20.06.2019 № 1-9/2.1.5-08-1427).

Станом на 27.12.2019 ДП «УкрНДНЦ» отримано інформацію щодо представництва заінтересованих сторін в ТК від 135 ТК.

ДП «УкрНДНЦ» проаналізовано інформацію щодо представництва заінтересованих сторін (колективних членів) у складі 135 ТК України.

За результатами проведеного аналізу ДП «УкрНДНЦ» визначено відсоткове співвідношення представників зацікавлених сторін у складі ТК, а саме:

колективних та індивідуальних членів:

колективні члени представлені в усіх 135 ТК (100%);

індивідуальні члени представлені у 72 ТК (54 %);

– органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування:

органи виконавчої влади та інші державні органи, а також органи місцевого самоврядування представлені у 51 ТК (38%);

– суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань (державної та приватної форм власності, з них підприємств малого та середнього бізнесу), організацій роботодавців та їх об’єднань, з яких:

суб’єкти господарювання представлені у 126 ТК (93%);

підприємства малого та середнього бізнесу представлені у 102 ТК (76%);

суб’єкти великого підприємництва представлені у 72 ТК (53 %);

громадські об’єднання представлені у 32 ТК (24%);

організації роботодавців та їх об’єднань представлені в 9 ТК (7 %);

– наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та інженерно-технічних товариств (спілок):

наукові установи представлені у 117 ТК (87%);

навчальні заклади представлені у 88 ТК (65 %);

науково-технічні та інженерні товариства (спілки) представлені у 21 ТК (16 %);

– соціальних партнерів (громадські організації споживачів, інші громадські об’єднання, професійні спілки):

соціальні партнери представлені у 31 ТК (23 %);

громадські організації споживачів представлені у 15 ТК (11%);

інші громадські об’єднання представлені у 15 ТК (11 %);

професійні спілки представлені у 5 ТК (4 %);

організації, які представляють осіб з інвалідністю не представлені у ТК;

– органів з оцінки відповідності та акредитації:

органи з оцінки відповідності представлені у 62 ТК (46 %).

За результатами проведеного моніторингу складу 135 національних ТК визначено:

П’ять заінтересованих сторін представлено у 12 ТК (9 %);

Чотири заінтересовані сторони представлено у 31 ТК (23 %);

Три заінтересовані сторони представлено у 49 ТК (36 %);

Дві заінтересовані сторони представлено у 38 ТК (28 %);

Одна сторона представлена у 5 ТК (4 %).

 

Результати проведеного аналізу складу 135 ТК з метою урахування принципу представництва всіх заінтересованих сторін наведено на рисунку 1.

 

Рисунок 1 – Результати проведеного аналізу складу ТК

 

Детальніше інформацію щодо представництва заінтересованих сторін у складі ТК України наведено у таблиці.