Програма робіт з національної стандартизації

16.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту Зміни № 1 ДСТУ 8782:2018

1. Позначення та назва проекту національного стандарту

Зміна № 1 до ДСТУ 8782:2018  «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови».

2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

3. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДНДІ МВС України; пров. Євгена Гуцала, 4А, 01011, м. Київ;  тел./факс: +38 (044)483-09-12, +38 (044)362-45-48; e-mail: spetctk@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4. Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект Зміни № 1 до ДСТУ 8782:2018  в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника dndi@mvs.gov.ua або за адресою  e-mail: spetctk@ukr.net; тел.: +38 (067)224-24-99

 

 

 

 


13.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

 ДСТУ EN 60335-2-88:20__ (EN 60335-2-88:2002, IDT; IEC 60335-2-88:2002, IDT) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, призначених для застосування в опалювальних, вентиляційних системах або системах кондиціювання повітря.

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 60335-2-88:2015 (EN 60335-2-88:2002, IDT)  (прийнятого методом підтвердження).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 60335-2-88:2002 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 

(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

тел. (044) 526-36-93;

e-mail: ustimenko@ukrcsm.kiev.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника www.ukrcsm.kiev.ua або за електронною адресою: ustimenko@ukrcsm.kiev.ua

 

 

 


21.06.2019
Звіт про виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік (станом на червень 2019 року)

Наказ 168 від 21.06.2019 про затвердження Зміни 1 до Програми 2019

Зміна 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

Наказ 169 від 21.06.2019 про затвердження Додатка 1 до Програми 2019

Додаток1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

07.06.2019
Проект Зміни 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

Проект Додатка 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

05.02.2019
Результат розгляду Частини 1 «Нові теми» проекту Програми-2019

Проект Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

20.12.2018
Повідомлення стосовно вилучення тем з розроблення національних НД відповідно до моніторингу виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

На підставі інформації від ТК і розробника щодо проведених протягом звітного періоду робіт з національної стандартизації, ДП «УкрНДНЦ», яке виконує функції національного органу стандартизації, аналізує стан виконання Програми на відповідний рік.

Якщо ТК або робоча група не надають інформації про стан виконання робіт з національної стандартизації протягом 3 періодів моніторингу, таку інформацію не вносять до Частини 2 «Перехідні теми» Програми, відповідно до
ДСТУ 1.8:2015 "Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації" пункту 13 "Проведення моніторингу виконання Програми".

Повідомляємо, що на офіційному веб-сайті ДП УкрНДНЦ» розміщено Звід тем, які вилучено з Програми (www.uas.org.ua Стандартизація →Програма робіт з національної стандартизації→Звід тем, які вилучено з Програми робіт з національної стандартизації), розроблення яких розпочато у 2005-2009 роках.

Інформацію щодо пропозицій та зауважень до Звіду тем, які вилучено з Програми просимо надати офіційним листом до ДП "УкрНДНЦ" (адреса: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2; тел./факс: (044) 452 69 07) у тижневий строк з дня оприлюднення.

Копію листа просимо надсилати на електронну адресу yana.kovalenko@uas.org.ua.

 

 

 


Звід тем, які вилучено з Програми робіт з національної стандартизації

Звіт про виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік (станом на грудень 2018 року)

14.12.2018
Частина 1 «Нові теми» проекту Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

21.11.2018
Проект Зміни 3 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

Проект Додатка 3 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

04.09.2018
Проект Додатка 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

Проект Зміни 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

14.06.2018
Звіт про виконання Програми на 2018 рік (станом на червень 2018 року)

06.06.2018
Зміна 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

Наказ 153 від 06.06.2018 про затвердження Зміни 1 до Програми 2018

Додаток 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

Наказ 154 від 06.06.2018 про затвердження Додатка 1 до Програми 2018

29.05.2018
Проект Зміни 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

Проект Додатка 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

20.02.2018
Про затвердження Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

15.02.2018
Проект Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

12.02.2018
Результат опрацювання зауважень до проекту Програми -2018 (Частина 1 «Нові теми» та Частина 2 «Перехідні теми»)

08.02.2018
Проект Програми-2018 (Частина 1 «Нові теми» та Частина 2 «Перехідні теми»)

Результат розгляду Частини 1 «Нові теми» проекту Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

29.12.2017
Звіт про виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік (станом на січень 2018 року)

14.12.2017
Частина 1 «Нові теми» проекту Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік

05.12.2017
Проект Додатка 3 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

04.12.2017
Проект Зміни 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

05.10.2017
Звіт про виконання Програми на 2017 рік, Додатка 1 та Додатка 2, разом зі внесеною Зміною 1 (станом на 15 листопада 2017 року)

14.06.2017
Звіт про виконання Програми на 2017 рік (станом на 15 червня 2017 року)

27.03.2017
Повідомлення щодо подання пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації

22.03.2017
До уваги усіх заінтересованих сторін!

З метою забезпечення виробників сучасними національними стандартами, якими будуть прийняті відповідні міжнародні та європейські стандарти на заміну міждержавним стандартам (ГОСТ), розроблених до 1992 року, що стосуються системних стандартів (ЕСКД), пропонуємо для розгляду всім заінтересованим сторонам (технічним комітетам стандартизації, асоціаціям, виробникам, підприємствам, установам, організаціям, центральним органам виконавчої влади тощо) сформовані Мінекономрозвитку переліки стандартів EN ЕСКД та ISO ЕСКД.

З метою прийняття зазначених у переліках стандартів заінтересовані сторони мають надати до 15.04.2017 р. пропозиції щодо розроблення національних стандартів до Програми робіт з національної стандартизації відповідно до

ДСТУ 1.8:2015 «Національна стандартизації. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації» (див. повідомлення щодо подання пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації).

Стосовно фінансування робіт, то відповідно до Закону України «Про стандартизацію» (стаття 28) роботи із стандартизації фінансуються замовниками цих робіт. Джерелами фінансування є: кошти Державного бюджету України; кошти, передбачені на виконання програм і проектів; власні та залучені кошти суб'єктів господарювання; інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

Пропонуємо заінтересованим сторонам виступити замовником робіт із розроблення національних стандартів на заміну ГОСТ, щодо яких є заінтересованість, або пропонуємо прийняти відповідні стандарти методом підтвердження.

Оформлені відповідним чином пропозицій щодо розроблення національних стандартів слід надсилати в електронній версії у форматі Excel на електронну адресу: kyrpych@uas.org.ua та в паперовому вигляді на адресу

ДП «УкрНДНЦ» 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2; тел./факс: (044) 452-69-07. 

 

EN ЕСКД >>

ISO ЕСКД >> 


16.02.2017
Додаткові пропозиції до Частини 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

16.01.2017
Звіт про виконання Програми на 2016 рік (станом на 15 січня 2017 року)

23.12.2016
Програма робіт з національної стандартизації (на грудень 2016 року)

Додаток 3 до Програми робіт з національної стандартизації на 2016 рік >>

Наказ ДП «УкрНДНЦ» № 436 від 23.12,2016 >>


15.12.2016
Частина 1 «Нові теми» проекту Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік (на листопад 2016 року)


~~