Повідомлення щодо скасування нормативних документів

01.07.2020
Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ДСТУ Б.В.2.3-28:2011 «Огородження дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови.(ГОСТ 26804-86, MOD)»

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 01 січня 2021 року.

Умови скасування — без заміни.

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Звернення ТОВ «ПАСС+КО ЮА», лист від 16.03.2020 № 30 (вх. № ТК-43)

4. Підстава для скасування національного стандарту

Протокол засідання ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» від 30.04.2020 № 14.

5. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «ДерждорНДІ»,

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113.

e-mail: tk307@dorndi.org.ua

тел. +38 (044) 201-08-47

Контактна особа:

Бельська О.Л., Секретаріат ТК 307.

Строк подання коментарів – 4 місяці з дня оприлюднення повідомлення


17.03.2020
Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ДСТУ ISO 4688-1:2003 «Руди залізні. Визначення алюмінію. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод»

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 15 серпня 2020 року.

Умови скасування —  без заміни.

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2019 рік, затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.02.2019 № 28.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію»
від 05.06.2014 № 1315-VII
 та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.

4. Підстава для скасування національного стандарту

Протокол № 1 засідання ТК 9 «Руди залізні та марганцеві» від 09.01.2020.

5. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

e-mail: sekrtk9@ukr.net

тел. +38 (056) 462-00-53

Контактна особа:

Воротеляк В.Е. Секретаріат ТК 9.

Строк подання коментарів – 4 місяці з дня оприлюднення повідомлення


Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ДСТУ ISO 2597-1:2003 «Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титриметричний метод після відновлення хлоридом олова(ІІ)»

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 15 серпня 2020 року.

Умови скасування —  чинний ДСТУ ISO 2597-1:2012 «Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титриметричний метод після відновлювання хлоридом олова(ІІ)»      (ISO 2597-1:2006, IDT).

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2019 рік, затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.02.2019 № 28.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію»
від 05.06.2014 № 1315-VII
 та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.

4. Підстава для скасування національного стандарту

Протокол № 1 засідання ТК 9 «Руди залізні та марганцеві» від 09.01.2020.

5. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

e-mail: sekrtk9@ukr.net

тел. +38 (056) 462-00-53

Контактна особа:

Воротеляк В.Е. Секретаріат ТК 9.

Строк подання коментарів – 4 місяці з дня оприлюднення повідомлення


13.03.2020
Повідомлення про скасування національного стандарту

1 Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до     якості (ISO/IEC 12119:1994,IDT).

2 Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 01 червня  2020 року.

Умови скасування — із заміною на ДСТУ ISO/IEC 25051:2016(ISO/IEC 25051:2014,IDT).

3 Підстава для скасування національного стандарту

Витяг з протоколу від 20.02.2020  № 1 засідання ТК 20 «Інформаційні технології».

4 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:
ТК 20 «Інформаційні технології»;

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України (Міжнародний центр)
просп. Академіка  Глушкова, 40, м. Київ, 03187;

e-mail: tk-20@irtc.org.ua,   korolko_@ukr.net
Строк подання коментарів – 3 місяці з дня оприлюднення повідомлення.


Повідомлення про скасування національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, запропонованого до скасування

ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999,IDT).

2 Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 01 червня 2020 року.

Умови скасування — із заміною на ДСТУ ISO/IEC 25041:2016 (ISO/IEC 25041:2012,IDT).

3 Підстава для скасування національного стандарту

Витяг з протоколу від 20.02.2020 № 1 засідання ТК 20 «Інформаційні технології».

4 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 20 «Інформаційні технології»;

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України (Міжнародний  центр);

просп. Академіка  Глушкова, 40, м. Київ, 03187;

е-mail: tk-20@irtc.org.ua ,    korolko_@ukr.net

Строк подання коментарів — 3 місяці з дня оприлюднення повідомлення.