Повідомлення щодо скасування нормативних документів

23.02.2018
Повідомлення про скасування національних нормативних документів

1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування

ДСТУ 4441:2005 «Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності ламп» разом зі зміною
№ 1 до нього

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без  заміни з 15 червня 2018 року.

3. Підстава для перевірки національних нормативних документів

План перевірки національних нормативних документів на 2017 рік, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15.02.2017 № 31.

Доручення Мінекономрозвитку України (лист від 08.11.2016 № 3411-07/35765-08) стосовно зведення до мінімуму вимог щодо маркування чи етикетування у сфері стандартизації, крім тих вимог, які необхідні для адаптації законодавства ЄС у цій сфері, та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики.

Лист ДП «УкрНДНЦ» від 29.01.2018 № 3-9/2.1.1-12-147 щодо продовження робіт стосовно приведення у відповідність до законодавства національних стандартів у частині вимог щодо маркування чи етикетування продукції.

4. Підстава для скасування нормативних документів

Витяг з протоколу засідання ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання» стосовно скасування національних НД (протокол № 1-2018 від 05.02.2018).

Строк подання коментарів – 3 місяці з дня оприлюднення повідомлення.

Адреса подання коментарів:

e-mail: standart@standart.pl.ua

тел. +38 (0532) 58-43-39

Контактна особа:

Шпак С.В., відповідальний секретар ТК 137,

 

 

 


03.11.2017
Повідомлення про скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні

1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування

ДСТУ 3647-97 «Ваги та дозатори вагові. Терміни та визначення»;

ДСТУ ГОСТ 8.469:2009 «Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки (ГОСТ 8.469-2002, IDT)»;

Р 50-056-96 «Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості».

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без  заміни з 6 лютого 2018 року.

3. Підстава для перевірки національних нормативних документів

План перевірки національних нормативних документів на 2016 рік, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15.02.2016 № 37.

4. Підстава для скасування нормативних документів

Висновки перевірки національних НД, надані ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів»;

Витяг з протоколу засідання ТК 156 стосовно скасування національних НД (протокол № 11 від 05.10.2016).

Строк подання коментарів — 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення.

Адреса подання коментарів:

e-mail: sekrtk156@ukrcsm.kiev.ua

тел. +38 (044) 526-53-98

Контактна особа:

Салганик Б.Ш., відповідальний секретар ТК 156


Повідомлення про скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні

1. Позначення та назва нормативних документів, запропонованих до скасування

ГОСТ 30124-94 «Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования»;

ГОСТ 27735-94 «Весы бытовые. Общие технические требования».

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без  заміни з 6 лютого 2018 року.

3. Підстава для перевірки нормативних документів

План перевірки національних нормативних документів на 2016 рік, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15.02.2016 № 37.

4. Підстава для скасування нормативних документів

Висновки перевірки національного НД, надані ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів»;

Витяг з протоколу засідання ТК 156 стосовно скасування національних НД (протокол № 11 від 05.10.2016).

Строк подання коментарів – 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення.

Адреса подання коментарів:

e-mail: sekrtk156@ukrcsm.kiev.ua

тел. +38 (044) 526-53-98

Контактна особа:

Салганик Б.Ш., відповідальний секретар ТК 156


30.10.2017
Повідомлення про скасування національних нормативних документів
  1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування

ДСТУ 2296-93

Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри,   технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3410-96

Державна система сертифікації. Основні положення

ДСТУ 3411:2004

Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі

 

ДСТУ 3412-96

Державна система сертифікації. Вимоги до випробувальних лабораторій

ДСТУ 3413-96

Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3414-96

Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення

 

ДСТУ 3415-96

Державна система сертифікації. Реєстр Системи

ДСТУ 3417-96

Державна система сертифікації. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

 

ДСТУ 3418-96

Державна система сертифікації. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

ДСТУ 3419-96

Державна система сертифікації. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

ДСТУ 3420-96

Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління

 

ДСТУ 3498-96

Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 3957-2000

Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції

 

 

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без заміни з 01 січня 2018 року.

3. Підстава для скасування нормативних документів

Висновки перевірки національних НД, надані ТК 89 «Оцінка відповідності».

Витяг з протоколу засідання ТК 89 стосовно скасування національних НД (протокол № 2 від 26.10.2017).


18.05.2017
Щодо скасування національних нормативних документів

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування національного нормативного документа

1. Позначення та назва національного нормативного документа, запропонованого до скасування

ДСТУ 3120-95

Електротехніка. Літерні позначення основних величин

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без заміни з 17 липня 2017 року.

3. Підстава для скасування нормативних документів

Висновок перевірки національного НД, наданий ТК 19 «Науково-технічна термінологія» (ТК СНТТ);

Витяг з протоколу засідання ТК 19 стосовно скасування національного НД (протокол № 1/05-16 від 16.05.2016).

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування національних нормативних документів

1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування

ДСТУ 2055–92

Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення

ДСТУ 3728–98

Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4041–2001

Піноутворювачі спеціального призначення,
що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4216:2003

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

ДСТУ 4217:2003

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом

ДСТУ 4240:2003

Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Розподільчі пристрої. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4442:2005

Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4446:2005

Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4466-2:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I

ДСТУ 4466-6:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А

ДСТУ 4466-8:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125

ДСТУ 4466-10:2006

Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23

ДСТУ 4466-11:2006

Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa

ДСТУ 4490:2005

Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги

ДСТУ 5027:2008
в частині вимог
до зрошувачів

Протипожежна техніка. Установки водяного пожежегасіння автоматичні. Зрошувачі для водяних завіс. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без заміни з 17 липня 2017 року.

3. Підстава для скасування нормативних документів

Висновки перевірки національних НД, надані ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування національних нормативних документів

1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування

ДСТУ ISO 11259:2004

Якість ґрунту. Спрощений опис ґрунту

ДСТУ ISO 13877:2005

Якість ґрунту. Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнів методом високоефективної рідинної хроматографії

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без заміни з 17 липня 2017 року. 

3. Підстава для скасування нормативних документів

Висновки перевірки національних НД, надані ТК 142 «Ґрунтознавство»;

Витяг з протоколу засідання ТК 142 стосовно скасування національних НД (протокол № 1 від 04.10.2016).


10.04.2017
Щодо скасування нормативних документів

1. Позначення та назви національних нормативних документів, запропонованих до скасування

1

ДСТУ 4054-2001

Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова

2

ДСТУ 4518:2008

Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

3

ДСТУ 4519:2006

Непродовольчі товари. Споживче марковання товарів легкої промисловості. Загальні правила

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 01 січня 2018 року.

Умови скасування — без заміни національних нормативних документів

3. Підстава для перевірки національних нормативних документів

Стаття 22 Закону України «Про стандартизацію»

План перевірки національних нормативних документів на 2016 рік, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 .02.2016 № 37.

4. Підстава для скасування нормативних документів

Висновки перевірки національного органу стандартизації (НОС).

Строк подання коментарів — 2 місяця з дня оприлюднення повідомлення.

Адреса подання коментарів: Контактна особа — Кохан Світлана Василівна,

e-mail: svetlana.kohan@uasc.org.ua, тел. +38 (044) 424-4436


20.03.2017
Щодо скасування нормативних документів

1. Позначення та назви національних нормативних документів, запропонованих до скасування

1

ДСТУ 2392-94 (ISO 5127/1-1983)

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення

2

ДСТУ 2394-94 (ISO 5127-3:1981)

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

3

ДСТУ 2398-94 (ISO 5127-6:1983)

Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення

4

ДСТУ 3578-97 (ISO 6156:1987)

Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях

5

ДСТУ 3877-99 (ГОСТ 30656-99; ISO 10162:1993)

Інформація та документація. Взаємозв’язок відкритих систем. Означення послуги прикладної системи пошуку та відбирання

6

ДСТУ 3878-1-99 (ГОСТ 30657-99; ISO 10163-1:1993)

Інформація та документація. Взаємозв’язок відкритих систем. Задання протоколу прикладної системи пошуку та відбирання. Частина 1. Задання протоколу

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 01 січня 2018 року.

Умови скасування — без заміни національних нормативних документів

3. Підстава для перевірки національних нормативних документів

Стаття 22 Закону України «Про стандартизацію»

План перевірки національних нормативних документів на 2016 рік, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 .02.2016 № 37.

4. Підстава для скасування нормативних документів

Висновки перевірки національного НД, надані ТК 144 «Інформація та документація;

Протокол ТК 144 стосовно скасування національних НД (протокол ТК 144 «Інформація та документація» від 16.08.2016 № 19).

Строк подання коментарів — 2 місяця з дня оприлюднення повідомлення.

Адреса подання коментарів: Контактна особа ТК 144 Земцева В.М — голова ТК 144.


14.03.2017
Щодо скасування нормативних документів

14.03.2017

1. Позначення та назва національного нормативного документа, запропонованого до скасування

ДСТУ 2792-94 Картки ідентифікаційні. Картки на інтегральних мікросхемах, безконтактні. Фізичні характеристики.

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 01.06.2017.

Умови скасування — без  заміни.

3. Підстава для перевірки національного нормативного документа

Стаття 22 Закону України «Про стандартизацію».

План перевірки національних нормативних документів на 2016 рік, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15.02.2016 № 37.

4. Підстава для скасування національного нормативного документа

Висновок перевірки національного нормативного документа, наданий ТК 105 «Банківські та фінансові системи і технології».

Протокол ТК 105 стосовно скасування національного нормативного документа (протокол № 1 від 14.02.2017 дистанційного засідання ТК 105).

5. Строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Строк подання коментарів — 2 місяці з дня оприлюднення  повідомлення.

 

Адреса подання коментарів:

e-mail: tk105org@ukr.net

тел.: +38 (044) 496-5922

Контактна особа :

Тищенко Т. П., відповідальний секретар ТК 105.


24.02.2017
Щодо скасування нормативних документів

24.02.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування національних нормативних документів
 

1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування

ДСТУ 2708:2006 «Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення»;

ДСТУ 3215-95 «Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення»;

ДСТУ 3400:2006 «Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів»;

ДСТУ 3968-2000 «Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання»;

ДСТУ 3989-2000 «Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів»;

Р 50-078-98 «Метрологія. Порядок розробки, затвердження та реєстрації методичних документів з метрології».

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без  заміни з 29 березня 2017 року. 

3. Підстава для скасування нормативних документів

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII;

Пропозиція Мінекономрозвитку України (лист від 17.05.2016 № 3421-09/14240-08) щодо скасування нормативних документів з метрології та метрологічної діяльності, що втратили актуальність;

Висновки перевірки національного НД, надані ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;

Протокол ТК 63 стосовно скасування національних НД (протокол № 10 від 21.11.2016 дистанційного голосування ТК 63).


Щодо скасування нормативних документів

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації (далі — НОС), виконав перевірку національних стандартів України, у яких сплинув строк понад п’ять років з дати набуття чинності національних НД.

Підстава для проведення робіт: стаття 22 Закону України «Про стандартизацію»; План перевірки національних нормативних документів на 2016 рік, затвердженого наказом ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 15 лютого 2016 року № 37 та ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації.

На підставі проведеного аналізу щодо перевірки національних НД відповідності вимогам міжнародних та регіональних НД прийнято обґрунтоване рішення щодо скасування з 01 січня 2018 року чинності таких національних нормативних документів:

 

ДСТУ 2550-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань за складного напруженого стану в умовах короткочасного та тривалого навантаження
ДСТУ 2987-95 Стенди для випробування ручних машин. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 2989-95 Вібростенди синусоїдної вібрації. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 3281−95 Порядок розроблення міждержавних стандартів
ДСТУ 3916-99 Зв’язок поштовий. Видання періодичні. Пакування та маркування
ДСТУ 4364:2004 Зв’язок поштовий. Скринька абонентська поштова. Шафа абонентська поштова. Шафа поштова з абонементними скриньками. Загальні технічні умови
РСТ УССР 1745-76 Порядок погодження, затвердження і державної реєстрації заповідних об'єкті

 

У разі необхідності національного НД, заінтересовані сторони подають до НОС пропозиції щодо розроблення (або подовження чинності до 01.01.2019 р.) національного НД. Порядок та зразок надання пропозицій розміщено на офіційному веб-сайті UAS Українське Агентство зі Стандартизації у розділі Програма робіт з національної стандартизації.