Нормативно-правова база

Угода про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі (Угода ТБТ СОТ)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Глава 3 "Технічні бар’єри у торгівлі", статті 53-58)

Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації"

Наказ Мінекономрозвитку від 02.02.2015 № 76 "Про затвердження Положення про керівну раду національного органу стандартизації" (зареєстровано у Мін’юсті 18.02.2015 за № 186/26631)

Наказ Мінекономрозвитку від 09.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про комісію з апеляцій та Порядку розгляду нею апеляцій" (зареєстровано у Мін’юсті 23.02.2015 за№№ 208/26653, 209/26654)

Наказ Мінекономрозвитку від 05.10.2016 № 1685 "Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації" (зареєстровано у Мін’юсті 27.10.2016 за № 1402/29532)

Наказ Мінекономрозвитку від 19.12.2016 № 2094 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів"