Інформація щодо залучення підприємств малого та середнього бізнесу до роботи в ТК у 2020 році

Інформація про заходи щодо залучення підприємств

малого та середнього бізнесу до роботи в ТК у 2020 році

 

У 2020 році ДП «УкрНДНЦ» було вжито заходів щодо залучення представників малого та середнього бізнесу до роботи в ТК.

6 лютого 2020 року в приміщенні ДП «УкрНДНЦ» відбулась конференція на тему: «Національна стандартизація: виклики та можливості». У заході брали участь близько 90 учасників, серед яких представники центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, технічних комітетів стандартизації та бізнесу. Мета заходу — підвищити рівень обізнаності заінтересованих сторін щодо важливості залучення до процесів національної стандартизації.

         На конференції висвітлені питання:

— підготовки до підписання Україною Угоди про оцінку відповідності
та прийнятність промислової продукції (АСАА);

— сучасного стану національної стандартизації з поточними результатами
та перспективами подальшого розвитку;

— європейської системи стандартизації у глобальному контексті;

— внесення змін до Закону України «Про стандартизацію» у процесі гармонізації з європейськими та міжнародними принципами;

– гармонізації національного процесу стандартизації з використанням європейських та міжнародних принципів;

– функціонування Комунікативної платформи з технічного регулювання
в Україні — єдиного прямого та безкоштовного ресурсу з оперативними роз’ясненнями від Мінекономіки, Торгово-промислової палати України,
Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, ДП «Укрметртестстандарт»,
ДП «Київоблстандартметрологія» та ДП «УкрНДНЦ».

– підвищення експорту продукції зміцненням інфраструктури якості, яка є важливим елементом сприяння та підтримки економічного розвитку, а також екологічного та соціального добробуту.

11–12 лютого 2020 року  ДП «УкрНДНЦ» брало активну участь
у Х Міжнародній конференції Лакокраска.UA, яку відвідало 550 учасників
з 20 країн. На конференції обговорено найбільш проблемні питання, з якими стикається лакофарбовий ринок України та Європи. ДП «УкрНДНЦ» звернулось до представників українського бізнесу із пропозицією: активніше брати участь
у роботі національних ТК на національному, регіональному та міжнародному рівнях, підтримувати їх роботу фінансово, а також залучати до роботи в ТК власних фахівців.

26 лютого 2020 року ДП «УкрНДНЦ» взято участь у фінальній конференції проєкту aCampus – кампанії зі зростання обізнаності та кращого використання українськими замовниками та розробниками міжнародних стандартів у сфері промислової автоматизації та інформаційних технологій.

Проєкт aCampus веде ТК 185 «Промислова автоматизація» та Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ) за підтримки німецького співтовариства міжнародної співпраці (GIZ). На конференції розглянуті питання ролі стандартів в Індустрії 4.0, яка є основою сучасного цифрового виробництва. ДП «УкрНДНЦ» зазначено важливу роль співпраці ТК
з експертами ринку.

29 липня 2020 року ДП «УкрНДНЦ» взяло участь у інформаційній конференції, яку проводило ТОВ «ФОРТІУС КВОЛІТІ ГРУП». Представником ДП «УкрНДНЦ» висвітлено питання щодо нового підходу у сфері стандартизації у зв’язку зі скасуванням в Україні чинності міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, а також питання протидії впливу COVID-19
для виробників відповідно до міжнародних та європейських стандартів
та напрями вирішення проблемних питань згідно з рекомендаціями. Розглянуто взаємозв’язок Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», який набув чинності від 06.08.2019 року, з національними стандартами.

10–13 березня 2020 року відбувся XXIV Міжнародний форум товарів
і послуг для дітей BABY EXPO 2020
. У рамках цього форуму проведено восьму галузеву спеціалізовану науково-практичну конференцію «Дитяче харчування: доступність, безпечність, конкурентоспроможність», у якій взяв участь провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів управління національної та міжнародної стандартизації ДП «УкрНДНЦ».
На конференції було розглянуто такі питання:

— сучасний стан, потенціал та тенденції розвитку дитячого харчування;

— актуальні питання технічного регулювання, стандартизації документів для дитячого харчування;

— напрями вдосконалення продуктів харчування для дітей.

15 жовтня 2020 року представник ДП «УкрНДНЦ» взяв участь
у круглому столі: «Вимоги до показників якості до олії оливкової
та маркетингових стандартів», який відбувся в Києві у рамках
XIII міжнародної конференції «Масложировая отрасль: технологии и рынок».

ДП «УкрНДНЦ» розглянуто питання:

— ознайомлення з Регламентом про впровадження Комісії (ЄС)
№ 29/2012 від 13 січня 2012 року про маркетингові стандарти для олії оливкової;

— концепції національних вимог до оливкової олії;

— характеристик показників якості оливкової олії для можливості контролювання.

26 листопада 2020 року відбулась зустріч представників ДП «УкрНДНЦ
та Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ). Під час зустрічі було підписано Меморандум, який передбачає співробітництво з АФНУ
за  напрямами:

— стандартизація;

— навчання і підвищення кваліфікації персоналу;

— сертифікація;

— організація спільних заходів.

  Підписання цього меморандуму є першим кроком до взаємодії
ДП «УкрНДНЦ» із профільними асоціаціями.

  17 грудня 2020 року на комунікативній платформі з технічного регулювання в Україні — techreg.in.ua ДП «УкрНДНЦ» проведено вебінар на тему: «Стандартизація та євроінтеграція. Взаємодія національного органу стандартизації з технічними комітетами України» із представниками ТК.
ДП «УкрНДНЦ» запропоновано секретаріатам ТК залучити до участі
у вебінарі представників суб’єктів господарювання та їх громадські об’єднання (державної та приватної форм власності, підприємства малого
та середнього бізнесу), які є колективними членами ТК. На вебінарі розглянуто питання:

— повноважень та функцій ДП «УкрНДНЦ»;

— взаємодії ДП «УкрНДНЦ» з національними ТК;

— співпраці ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин
та приладів», ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані
з ним процеси інформаційної взаємодії», ТК 22 «Електромагнітна сумісність
та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»
з ДП «УкрНДНЦ» з питань стандартизації;

— планування робіт з національної стандартизації;

— співпраці Громадської організації «Українська федерація спеціалістів безпеки» з ДП «УкрНДНЦ» з питань стандартизації;

— координації національних технічних комітетів на міжнародному
та регіональному рівнях;

— взаємодії ISO/TC 218 Timber («Лісоматеріали») з національним органом стандартизації.

Під час заходу обговорено питання щодо:

  — ролі ТК у прийнятті національних стандартів, гармонізованих
з європейськими, для цілей застосування відповідних Технічних регламентів
у рамках підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА);

  — механізмів взяття участі національних ТК у роботі відповідних ТК європейської та міжнародної організацій зі стандартизації, так званих дзеркальних ТК.

Учасники вебінару мали змогу заповнити анкету, яка визначила ступінь ефективності співпраці ДП «УкрНДНЦ» з ТК та отримати відповіді на всі питання, пов’язані з діяльністю ТК, безпосередньо від представників
ДП «УкрНДНЦ».

Протягом 2020 року наказами ДП «УкрНДНЦ» затверджено прийняття
до складу ТК 46 організацій – колективних членів, які представляють малий
та середній бізнес в Україні.

Інформацію щодо залучення представників малого та середнього бізнесу
до роботи в ТК наведено в таблиці.

 

 

Інформація щодо залучення підприємств малого та середнього бізнесу

до роботи в технічних комітетах стандартизації у 2020 році

 

з/п

ТК

Колективний член ТК –

підприємство малого та/або середнього бізнесу

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»

щодо затвердження складу ТК

 

номер

назва

 

1

2

3

4

5

1.

189

Системи управління якістю

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Бюро Інтернаціонального
та Регіонального Інтелектуального Сервісу»

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 20.01.2020 № 9

2.

146

Матеріали обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 06.02.2020 № 27

3.

181

Стоматологія. Системи управління якістю

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Український інститут стандартів»

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 18.02.2020 № 34

4.

301

Металобудівництво

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Світові стандарти»
 

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 02.03.2020 № 54

5.

307

Автомобільні дороги
і транспортні споруди

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «Доріжнаука»

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 17.03.2020 № 69

 

Товариство
з обмеженою відповідальністю «АЙПІТІ ПРОДАКШН»

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 04.08.2020 № 169

 

 

6.

192

Судова експертиза

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Українська експертна компанія»

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»          від 27.05.2020 № 97

7.

195

Мінеральні добрива, пестициди та інша продукція хімічної промисловості

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр Союзу хіміків України»

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»          від 22.06.2020 № 128

Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Інститут гірничо-хімічної промисловості»

Публічне акціонерне товариство «Азот»

Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»

8.

196

Спеціальні технічні засоби зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації

Товариство
з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОДИЗАЙН-СИСТЕМ»

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»          від 22.06.2020 № 129

Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» – Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт»

9.

197

Водневі технології

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТІОЛЬ ІНЖИНІРИНГ»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 22.06.2020 № 130

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЛС ПРОФІЛЬ»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Тутковський»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Магнітприлад»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Когенераційні Технології УТГ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інженерно-технічний центр енерго-зберігаючих технологій»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство «ГЕОТЕРМІКА»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АРГУС СЕРВІС»

Приватне науково-виробниче підприємство «Сінапс»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 09.09.2020 № 211

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕСЛА ЕНЕРГО»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 03.12.2020 № 420

Товариство з обмеженою відповідальністю «Електролізні компресорні технології»

Акціонерне товариство «Київгаз»

Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» Товариство з обмеженою відповідальністю

10.

99

Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки

та техніки пов’язаної
з вимірюванням іонізувальних випромінень

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство «Радікс»
 

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 21.07.2020 № 158

11.

176

Стандартизація озброєння
та військової техніки

Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»
імені академіка
О. Г. Івченка»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 21.07.2020 № 159

12.

124

Природні та преформовані лікувальні ресурси

Підприємство профспілки «Лікувально-оздоровчий комплекс «Біла акація»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 07.08.2020 № 179

Приватне акціонерне товариство «Індустріальні
та дистрибуційні системи»

 

Приватне акціонерне товариство «Миргородкурорт»

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Боржава»

13.

152

Продукція кондитерська
та харчоконцентратна

Акціонерне товариство «Мономах»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 20.08.2020 № 193

Приватне акціонерне товариство «Домінік»

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна»

14.

315

Засоби техногенної безпеки будівель і споруд

Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Лео Лайтмен»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 02.09.2020 № 206

Товариство
з обмеженою відповідальністю
«ЕТАЛОН-2012»

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «САКУРА-ПРО»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 19.11.2020 № 400

15.

133

Газ природний

Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Оператор ГТС України»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 18.09.2020 № 221

16.

7

Вогнетриви

Українська науково-промислова асоціація «Укркокс»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 01.10.2020 № 240

17.

135

Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих

Товариство
з обмеженою відповідальністю «ДЕЗЕГА ХОЛДІНГ Україна»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 01.10.2020 № 242

18.

15

Суднобудування

Асоціація суднобудівників України «УКРСУДПРОМ»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 19.11.2020 № 399

19.

25

Пожежна безпека

Товариство
з обмеженою відповідальністю

«Нуль один»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 19.11.2020 № 402

20.

89

Оцінка відповідності

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Стандарт»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 19.11.2020 № 403

21.

167

Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка

Компанія «ГІДРОМОНТАЖ»

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 04.12.2020 № 424

22.

20

Інформаційні технології

Представництво HL7
в Україні

Наказ                     ДП «УкрНДНЦ»      від 14.12.2020 № 437