Національні стандарти на які є посилання у нормативно-правових актах

* Відповідно до наданої міністерствами і відомствами інформації

ГОСТ 2.102-68

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСT 12.1.004-91

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСT 12.1.044-89

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 1179-93

ПАКЕТЫ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2874-82

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ

ГОСТ 19433-88

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

ГОСТ 24333-97

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

ДСТУ 2024-91

СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. НАБІР СИМВОЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТКИ ДЛЯ ЗНАКОДРУКУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ФОРМА І ОСНОВНІ РОЗМІРИ

ДСТУ 2708:2006

МЕТРОЛОГІЯ. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3215-95

МЕТРОЛОГІЯ. МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3413-96

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ДСТУ 3649-97

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

ДСТУ 3849-99

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. КОЛЬОРОГРАФІЧНІ СХЕМИ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СИГНАЛИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОПЕРАТИВНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4706:2006

ТРОЛЕЙБУСИ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 4799:2007

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ ПАСАЖИРСЬКІ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ГОСТ 18190-72

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНОГО АКТИВНОГО ХЛОРА

ГОСТ 18963-73

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОДЫ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ГОСТ 24481-80

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. ОТБОР ПРОБ

ГОСТ 27614-93

АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 14861-91

Тара производственная. Типы

ГОСТ 28743-93

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗОТА

ДСТУ 1.3-93

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ, ОФОРМЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ УМОВ.

ДСТУ 1.5-93

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ СТАНДАРТІВ

ДСТУ 1303-94

ФОТОВІДБИТКИ ЧОРНО-БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 2389-94

ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3308-96

ЗНАКИ МАРШРУТНІ ДЛЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 3587-97

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ

ДСТУ 3675-98

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ВОГНЕГАСНИКИ ПЕРЕНОСНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 3689-98

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4105-2002

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4297:2004

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4500-1:2008

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ДСТУ Б В.2.7-70-98

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ’Я.

ДСТУ UN/ECE R 28-00:2004

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ СИГНАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ І АВТОМОБІЛІВ СТОСОВНО ЇХНЬОЇ ЗВУКОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

ДСТУ UN/ECE R 105-00:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ, СТОСОВНО КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ДСТУ UN/ECE R 111-00:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АВТОЦИСТЕРН КАТЕГОРІЙ N І O СТОСОВНО ЇХ СТІКОСТІ ПРОТИ ПЕРЕКИДАННЯ.

ДСТУ ГОСТ 31340:2009

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 25869-90

Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования

ДСТУ 2322-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ ВІДРЕМОНТОВАНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 2323-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ І МОТОТЕХНІКА. ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА. ПОРЯДОК

ДСТУ 2587:2010

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 3412-96

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

ДСTУ 3587-97

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ

ДСТУ 3649:2010

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 4092-2002

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. СВІТЛОФОРИ ДОРОЖНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4278:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 7013:2009

АВТОБУСИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШКОЛЯРІВ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.

ДСТУ ГОСТ 3940:2007

ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ГОСТ 3940-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30478:2006

АВТОБУСИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІНВАЛІДІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 31253:2005

КАМЕРИ ГАЛЬМІВНІ ПНЕВМАТИЧНИХ ПРИВОДІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРИЧЕПІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВЕЛИКОЇ МІСТКОСТІ СТОСОВНО ЗАГАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДВИГУНІВ ІЗ ЗАПАЛЮВАННЯМ ВІД СТИСНЕННЯ І ДВИГУНІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ, А ТАКОЖ ДВИГУНІВ ІЗ ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗРІДЖЕНОМУ НАФТОВОМУ ГАЗІ (ЗНГ), І ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ОСНАЩЕНИХ ДВИГУНАМИ ІЗ ЗАПАЛЮВАННЯМ ВІД СТИСНЕННЯ, ДВИГУНАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ, І ДВИГУНАМИ З ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ЗНГ, ВІДНОСНО ВИКИДУВАНИХ НИМИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МАЛОМІСНИХ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ М2 ТА М3 СТОСОВНО ЇХНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

ДСТУ UN/ECE R 80-00:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИДІНЬ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЦИХ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СТОСОВНО МІЦНОСТІ СИДІНЬ ТА ЇХНІХ КРІПЛЕНЬ

ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СТОСОВНО ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗАЛЕЖНО ВІД ПАЛИВА, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ДВИГУНІВ. ЗІ СКАСУВАННЯМ ОСТ 37.001.054-86.

ГОСТ 10409-74

КОЛЕСА АВТОМОБИЛЬНЫЕ С РАЗБОРНЫМ ОБОДОМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 30635-99

АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 21624-81

Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий

ДСТУ 4141-2002/ГОСТ 26585-2003

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНІ І НАДВЕЛИКОГАБАРИТНІ ДЛЯ ПОЗАДОРОЖНІХ КАР`ЄРНИХ АВТОМОБІЛІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 26585-2003

Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009

МЕТРОЛОГІЯ. ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ РІДИНИ Й ГАЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАНДАРТНИХ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ЧАСТИНА 1. ПРИНЦИП МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2456-94

ЗВАРЮВАННЯ ДУГОВЕ І ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4219-2003

ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВІ МАГІСТРАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ

ГОСТ 12.1.005-88

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90

Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСT 12.2.003-91

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСT 12.2.007.8-75

Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.3.009-76

Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80

Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 14202-69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ 17.2.3.02-78

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ГОСT 5542-87

ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 12.1.003-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШУМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ 2299-93

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСT 12.1.005-88

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ГОСТ 12.4.115-82

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке

ГОСТ 2.101-68

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 22283-88

Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

ГОСТ 356-80

Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 1215-79

Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия

ГОСТ 1050-88

ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ, ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1759.0-87

БОЛТЫ, ВИНТЫ, ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1759.4-87

БОЛТЫ, ВИНТЫ И ШПИЛЬКИ. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 1759.5-87

ГАЙКИ. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 2246-70

Проволока стальная сварочная. Технические условия

ГОСТ 2601-84

Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСT 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 4543-71

ПРОКАТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСTУ 2708:2006

МЕТРОЛОГІЯ. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСTУ 3215-95

МЕТРОЛОГІЯ. МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3400:2006

МЕТРОЛОГІЯ. ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І РОЗГЛЯДУ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДСТУ 3968-2000

МЕТРОЛОГІЯ. ТАВРА ПОВІРОЧНІ ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ. ПРАВИЛА ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

ДСТУ 2681-94

МЕТРОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 5520-79

Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5632-72

Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 5949-75

Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия

ГОСТ 7350-77

Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 8479-70

ПОКОВКИ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 8731-74

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

ГОСT 8733-74

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

ГОСT 9941-81

Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСT 14162-79

Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия

ГОСТ 9466-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ГОСT 10705-80

Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСT 10706-76

Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования

ГОСТ 14637-89

Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 18968-73

Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия

ГОСТ 19281-89

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСT 20295-85

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 550-75

Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия

ГОСТ 20072-74

Сталь теплоустойчивая. Технические условия

ГОСТ 20700-75

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 градусов С. Технические условия

ГОСT 21105-87

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ МЕТОД

ДСТУ ГОСТ 23304-2012

БОЛТИ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ І ШАЙБИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З`ЄДНАНЬ АТОМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. ПРИЙМАННЯ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

ГОСТ 24297-87

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСT 24570-81

Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования

ГОСT 9466-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ДСТУ 4169:2003

СТИСНЕНЕ ПОВIТРЯ. ЧАСТИНА 1. ЗАБРУДНИКИ ТА КЛАСИ ЧИСТОТИ

ГОСТ 12.0.003-74

Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

ГОСТ 12.1.018-93

Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.4.103-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК. КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСT 12.4.124-83

Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 14192-96

МАРКИРОВКА ГРУЗОВ

ГОСT 14202-69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСT 949-73

Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия

ГОСT 9544-75

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ. НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДСТУ 2272:2006

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДCТУ 3215-95

МЕТРОЛОГІЯ. МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3734-98

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ВОГНЕГАСНИКИ ПЕРЕСУВНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.1.011-78

ССБТ. СМЕСИ ВЗРЫВООПАСНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСT 12.4.051-87

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 13726-97

ЛЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18322-78

Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 24555-81

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ. ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГОСТ 3826-82

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 4986-79

Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия

ГОСТ 9087-81

Флюсы сварочные плавленые. Технические условия

ГОСТ 9454-78

МЕТАЛЛЫ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ, КОМНАТНОЙ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ГОСТ 12.2.032-78

Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 25861-83

Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний

ДСТУ 1895-92

ЗЧІПКИ ГНУЧКІ І ЖОРСТКІ ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 3961-2000

АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ UN/ECE R 67-01:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО: І. ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯСПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ДВИГУНИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗРІДЖЕНОМУ НАФТОВОМУ ГАЗІ. ІІ. ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОРОЖНЬОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ОСНОЩЕНОГО СПЕЦІАЛЬНИМ ОБЛАДНАНН

ДСТУ UN/ECE R 110-00:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: І. ЕЛЕМЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ДВИГУНИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСНЕНОМУ ПРИРОДНОМУ ГАЗІ (СПГ); ІІ. ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СТОСОВНО УСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ОФІЦІЙНО ЗАТВЕРДЖЕНОГО ТИПУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЇХНІХ ДВИГУНАХ СТИСНЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ (СПГ)

ДСТУ UN/ECE R 115-00:2008

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: I. СПЕЦІАЛЬНИХ МОДИФІКОВАНИХ СИСТЕМ ЗНГ (ЗРІДЖЕНИЙ НАФТОВИЙ ГАЗ), ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ НА КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ДВИГУНИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗНГ; II. СПЕЦІАЛЬНИХ МОДИФІКОВАНИХ СИСТЕМ СПГ (СТИСНЕНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ), ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ НА КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ДВИГУНИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ НА СПГ (ПРАВИЛА ЕЭК ООН № 115-00:2003, ЮТ)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006

ЄДИНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

ДСТУ ГОСT 12.2.085:2007

ПОСУДИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ. КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ГОСТ 12.1.007-76

Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.009-76

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.2.022-80

Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.030-81

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 16350-80

Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 12.2.033-78

Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСT 14254-96

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IР)

ГОСТ 15150-69

МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ. КАТЕГОРИИ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ГОСТ 22269-76

Система

ГОСT 9.401-91

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ДСТУ 2807-94

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛО- І ДЕРЕВООБРОБНЕ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ ГОСТ 21963-2003

КРУГИ ВІДРІЗНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСT 12.2.007.0-75

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОCT 12.1.005-88

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ГОСТ 12.2.009-80

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТАНКИ МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.2.010-75

Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.026.0-93

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ

ГОСТ 12.2.029-88

Система стандартов безопасности труда. Приспособления станочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.003-86

Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.028-82

Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности

ГОСТ 2270-78

Инструмент абразивный. Основные размеры элементов крепления

ГОСТ 2424-83

Круги шлифовальные. Технические условия

ГОСT 12.4.011-89

Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ДСТУ ГОСТ 30333:2009

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.2.034-78

Система стандартов безопасности труда. Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования радиационной безопасности

ГОСТ 16853-88

Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия

ГОСТ 17433-80

Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009

ССБТ. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОЧИМ МЕСТАМ

ДСТУ 2867-94

ШУМ. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ШУМОНАВАНТАЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.3.025-80

Система стандартов безопасности труда. Обработка металлов резанием. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.010-82

Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 9146-79

Станки. Органы управления. Направление действия

ГОСТ 19822-88

Тара производственная. Технические условия

ГОСТ 3885-73

Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ДСТУ 2894-94

ПРИСТРОЇ ЕКРАНУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПАРАМЕТРИ ТА ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСT 12.1.038:2008

ССБТ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ОДЯГ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ, КОНВЕКТИВНОЇ ТЕПЛОТИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСT 12.1.006-84

Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.3.019-80

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 22615-77

Система

ДСТУ 7237:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА НОМЕНКЛАТУРА ВИДІВ ЗАХИСТУ

ДСТУ 7238:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСТУ 7239:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСТУ 4500-3:2008

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСTУ 4500-4:2006

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 4500-5:2005

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. МАРКУВАННЯ

ГОСТ 12.1.001-89

Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.051-80

Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.064-81

СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОРГАНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.4.077-79

Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах

ГОСТ 13188-67

Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 14757-81

Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 12.1.002-84

Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

ГОСТ 12.1.051-90

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

ГОСТ 12.3.032-84

Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

ДСТУ 2439-94

ЕЛЕМЕНТИ ХІМІЧНІ ТА РЕЧОВИНИ ПРОСТІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 23337-78

ШУМ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРТОРИИ И В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГОСТ 12.2.037-78

Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83

Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021-75

Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 20022.6-93

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. СПОСОБЫ ПРОПИТКИ

ГОСТ 2140-81

Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 30219-95

ДРЕВЕСИНА ОГНЕЗАЩИЩЕННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ДСТУ 2273:2006

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3105-95

ПОРОШКИ ВОГНЕГАСНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 3789-98

ПІНОУТВОРЮВАЧІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 3958-2000

ГАЗОВІ ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ, ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 4466-1:2008

СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ. ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА. ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4479:2005

РЕЧОВИНИ ВОГНЕЗАХИСНІ ВОДОРОЗЧИННІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ 4490:2005

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ. ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТУВАННЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4578:2006

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4817:2007

ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ ГАЗОПОДІБНИЙ І СКРАПЛЕНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 12.2.007.14-75

Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.034-84

Система стандартов безопасности труда. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

ГОСТ 16363-98

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ

ГОСТ 20022.0-93

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ

ГОСТ 20022.1-90

Защита древесины. Термины и определения

ГОСТ 20022.2-80

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ

ГОСТ 20022.14-84

Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

ГОСТ 28130-89

Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические

ГОСТ 28815-96

РАСТВОРЫ ВОДНЫЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1510-84

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ СТЕКОЛ ТА СКЛОМАТЕРІАЛІВ

ДСТУ UN/ECE R 51-01:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ НЕ МЕНШЕ НІЖ ЧОТИРИ КОЛЕСА, СТОСОВНО СТВОРЮВАНОГО НИМИ ШУМУ. ЗІ СКАСУВАННЯМ ГОСТ 27436-87.

ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ НЕ МЕНШЕ НІЖ ЧОТИРИ КОЛЕСА, СТОСОВНО СТВОРЮВАНОГО НИМИ ШУМУ (UN/ECE R 51-02:1996, IDT)

ДСТУ 4276:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ. АТМОСФЕРА. НОРМИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ ДИМНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВТОМОБІЛІВ З ДИЗЕЛЯМИ АБО ГАЗОДИЗЕЛЯМИ

ДСТУ 4277:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ. АТМОСФЕРА. НОРМИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ ВМІСТУ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ВУГЛЕВОДНІВ У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ АВТОМОБІЛІВ З ДВИГУНАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА БЕНЗИНІ

ДСТУ UN/ECE R 49 A,B02:2005

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДВИГУНІВ ІЗ ЗАПАЛЮВАННЯМ ВІД СТИСНЕННЯ І ДВИГУНІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ, А ТАКОЖ ДВИГУНІВ ІЗ ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗРІДЖЕНОМУ НАФТОВОМУ ГАЗІ (ЗНГ), І КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ОСНАЩЕНИХ ДВИГУНАМИ ІЗ ЗАПАЛЮВАННЯМ ВІД СТИСНЕННЯ, ДВИГУНАМИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ, І ДВИГУНАМИ З ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗНГ, СТОСОВНО ВИКИДАННЯ НИМИ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН

ДСТУ ГОСТ ИСО 1103:2007

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНІЙ. ТЯГОВО-ЗЧЕПЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ КУЛЬОВОГО ТИПУ ДЛЯ КАРАВАНІВ І ЛЕГКИХ ПРИЧЕПІВ. ОСНОВНІ РОЗМІРИ

ДСТУ ГОСТ 8.332:2008

ГСИ. СВЕТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ. ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ДНЕВНОГО ЗРЕНИЯ

ГОСТ 9921-81

Манометры шинные ручного пользования. Общие технические условия

ГОСТ 17187-81

Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 4754-97

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ, ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ОСОБО МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5513-97

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ, АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12.1.045-84

ССБТ. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

ДСТУ 2339-94

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 2420-94

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2804-94

ЕНЕРГОБАЛАНС ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2847-94

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3051-95

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 3052-95

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У ДОКУМЕНТАЦІЮ НА ПРОДУКЦІЮ

ДСТУ 3052-95 (ГОСТ 30167-95)

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСT 20995-75

Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара

ГОСТ 18311-80

Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 1516.1-76

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3 ДО 500 КВ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 1516.2-97

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 КВ И ВЫШЕ. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 16357-83

РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 КВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 13109-97

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСT 10434-82

Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ДСТУ ГОСТ 31072:2006

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ, ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ ТА ГУСТИНИ В ГРАДУСАХ API АРЕОМЕТРОМ

ДСТУ 4147-2003

МЕТРОЛОГІЯ. РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ. МЕТОДИКА ПОВІРКИ

ДСТУ 4218:2003

МЕТРОЛОГІЯ. РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЬНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ. МЕТОДИКА ПОВІРКИ

ДСТУ 4454:2005

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ДСТУ 4488:2005

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ

ГОСТ 13196-93

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ОТБОРА ПРОБ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 21046-86

Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия

ГОСТ 21534-76

НЕФТЬ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ

ГОСТ 2477-65

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

ГОСT 29329-92

ВЕСЫ ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 3900-85

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ГОСТ 6370-83

НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ПРИСАДКИ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

ДСТУ 4054-2001

НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ВАРТІСТЬ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. НАСТАНОВА

ДСТУ 1.0:2003

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСTУ 2204-93

ПЛИТИ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 2205-93

АПАРАТИ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 2356-94

АПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ПРОТОЧНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 3374-96

АПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ЄМКІСНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИАПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ЄМКІСНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСT 25136-82

Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность

ДСТУ 3336-96

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 2939-63

Газы. Условия для определения объема

ДСТУ 2636-94

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3994-2000

БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНІ. ЧИННИКИ ФІЗИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 27751-88

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 27.002-89

Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ДСТУ 2925-94

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3021-95

ВИПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3278-95

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3410-96

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 3414-96

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3417-96

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ІМПОРТУЄТЬСЯ

ДСТУ 3419-96

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3498-96

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ. ФОРМА ТА ОПИС

ДСТУ 3957-2000

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО. ПОРЯДОК ОБСТЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ДСТУ UN/ECE R 96-00:2002

ЄДИНІ ТЕХНІЧНІ ПРИПИСИ ЩОДО ОФІЦІЙНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДВИГУНІВ ІЗ ЗАПАЛЮВАННЯМ ВІД СТИСНЕННЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДРСЬКИХ І ЛІСОВИХ ТРАКТОРАХ ТА ПОЗАХЛЯХОВІЙ ТЕХНІЦІ СТОСОВНО ВИКИДУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЦИМИ ДВИГУНАМИ.

ГОСТ 12.2.053-91

ССБТ. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.2.058-81

Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

ГОСТ 12.2.071-90

Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.087-83

Система стандартов безопасности труда. Тали электрические. Паспорт

ГОСТ 14861-91

Тара производственная. Типы

ГОСТ 16215-80

Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия

ГОСТ 16553-88

Краны-штабелеры. Типы

ГОСТ 18962-97

МАШИНЫ НАПОЛЬНОГО БЕЗРЕЛЬСОВОГО ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19434-74

Грузовые единицы, транспортные средства и склады. Основные присоединительные размеры

ГОСТ 20-85

Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия

ГОСТ 20917-87

Контейнеры авиационные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 21005-75

Поддоны авиационные. Типы. Основные параметры и размеры

ГОСТ 21100-93

Пакеты транспортные деталей деревянной тары. Размеры, формирование, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 21140-88

Тара. Система размеров

ГОСТ 21650-76

Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 5652-89

Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов. Технические условия

ГОСТ 8107-75

Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия

ГОСТ 9.014-78

Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ДСТУ 2195-99

ОХОРОНА ПРИРОДИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. СКЛАД, ВМІСТ, ВИКЛАД І ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДСТУ 2391:2010

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3321:2003

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСTУ 3910-99

ОХОРОНА ПРИРОДИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ. ПОРЯДОК НАЙМЕНУВАННЯ ВІДХОДІВ ЗА ГЕНЕТИЧНИМ ПРИНЦИПОМ І ВІДНЕСЕННЯ ЇХ ДО КЛАСИФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

ДСТУ 7032:2009

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. АВТОМОБІЛІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇХНЄ УСТАТКОВАННЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ ГОСТ 9.101:2004

ЄДИНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ ТА СТАРІННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГОСТ 19903-74

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ. СОРТАМЕНТ

ГОСТ 15.601-98

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДСТУ 2767-94

КЕРІВНИЦТВО З НАВАНТАЖЕННЯ СИЛОВИХ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

ДСТУ 3463-96

КЕРІВНИЦТВО З НАВАНТАЖЕННЯ СИЛОВИХ МАСЛЯНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ. — НА ЗАМІНУ ГОСТ 14209 85

ДСТУ 3645-97

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ДОПУСТИМІ ПЕРЕВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ НА НАГРІВАННЯ

ДСTУ 7114:2009

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА. ЧАСТИНА 1. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ВИД ВИБУХОЗАХИСТУ: ВИБУХОНЕПРОНИКНА ОБОЛОНКА «D»

ГОСТ 10693-81

Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 11О кВ и выше. Общие технические условия

ГОСТ 1516.3-96

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 750 КВ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 30339-95

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 3484.1-88

Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний

ГОСТ 3484.5-88

Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

ДСТУ ГОСТ 959:2006

БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНІ СВИНЦЕВІ СТАРТЕРНІ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 10354-82

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 112-78

Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия

ГОСТ 18477-79

КОНТЕЙНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 2156-76

Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 21150-87

Смазка Литол-24. Технические условия

ГОСТ 23216-78

Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 28498-90

Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29111-91

Свинцово-кислотные стартерные батареи. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 667-73

Кислота серная аккумуляторная. Технические условия

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8273-75

БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГOСТ 8711-93

ПРИБОРЫ АНАЛОГОВЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ЧАСТЬ 2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АМПЕРМЕТРАМ И ВОЛЬТМЕТРАМ

ДСТУ 4163-2003

ДЕРЖАВНА УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ГOСТ 12.4.128-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 9356-75

Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия

ГОСТ 18698-79

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия

ГОСТ 6286-73

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные. Технические условия

ДСТУ 2752-94

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛО- ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ. ВЕРСТАТИ МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ГОСТ 12.3.042-88

Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.038-82

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 1437-75

НЕФТЕПРОДУКТЫ ТЕМНЫЕ. УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ

ГОСТ 9965-76

Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия

ДСТУ 2961-94

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА. НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 4314:2004

ГАЗ ПРИРОДНИЙ ГОРЮЧИЙ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ГОСТ 30319.2-96

Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости

ДСТУ 3651.0-97

МЕТРОЛОГІЯ. ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. ОСНОВНІ ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЗВИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3651.1-97

МЕТРОЛОГІЯ. ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. ПОХІДНІ ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ ТА ПОЗАСИСТЕМНІ ОДИНИЦІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, НАЗВИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3651.2-97

МЕТРОЛОГІЯ. ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. ФІЗИЧНІ СТАЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ЧИСЛА. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, НАЗВИ ТА ЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 4068-2002

ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ

ГОСТ 2.301-68

ЄДИНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ФОРМАТИ

ДСТУ 3057-95

МЕТАНОЛ ТЕХНІЧНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 7703-74

Фигуры сигнальные судовые. Технические условия

ГОСТ 22336-77

Жилеты спасательные. Технические условия

ГОСТ 19815-74

Круги спасательные. Общие технические условия

ДСТУ 4549-1:2006

Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

ГОСТ 12.3.008-75

Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75

Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ДСТУ 4047-2001

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4056-2001

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ СКРАПЛЕНІ. МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ

ГОСТ 2405-88

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 10679-76

Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава

ГОСТ 27578-87

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28656-90

Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров

ГОСТ 28725-90

Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.2.107-85

Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики

ГОСТ 12.1.050-86

Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах

ДСТУ 7248:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. МАХОВИКИ І ШТУРВАЛИ КЕРУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7249:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ВАЖЕЛІ КЕРУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7299:2013

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7390:2013

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ВИМИКАЧІ Й ПЕРЕМИКАЧІ ПОВОРОТНІ. ЗАГАЛЬНІ ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 22614-77

Система

ГОСТ 12.4.040-78

Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

ГОСТ 12.2.109-89

Система стандартов безопасности труда. Штампы для листовой штамповки. Общие требования безопасности

ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007

ПРЕСИ КРИВОШИПНІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ГОСТ 12.2.114-86

Система стандартов безопасности труда. Прессы винтовые. Требования безопасности

ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007

МАШИНИ ЛИСТОЗГИНАЛЬНІ ТРИ- ТА ЧОТИРИВАЛКОВІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.118:2007

НОЖИЦІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ГОСТ 12.2.119-88

Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие требования безопасности

ДСТУ 7234:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЧЕ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДИЗАЙНУ ТА ЕРГОНОМІКИ

ГОСТ 12.2.062-81

Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.2.101-84

Система стандартов безопасности труда. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции

ГOСТ 12.4.013-85

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12.4.068-79

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 9980.5-86

Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 22613-77

Система

ГОСТ 12.1.019-79

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 8050-85

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ГАЗООБРАЗНАЯ И ЖИДКАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2293:2014

ОХОРОНА ПРАЦІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ГОСТ 12.2.016-81

Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности

ГОСТ 27331-87

Пожарная техника. Классификация пожаров

ГОСТ 12301-81

Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ДСТУ ГОСТ 7661:2009

ГЛУБИНОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2761-84

Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ДСТУ 3270-95

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 30167-95

Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию

ГОСТ 5583-78

Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГOСТ 12.1.040-83

Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения

ГОСТ 12.3.033-84

Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

ГOСТ 12.4.089-86

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 13846-89

Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции

ГОСТ 28113-89

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2092-92

ЗВАРНІ ШВИ. ПОЛОЖЕННЯ ПРИ ЗВАРЮВАННІ. ВИЗНАЧЕННЯ КУТІВ НАХИЛУ І ПОВОРОТУ

ГОСТ 7512-82

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 6718-93

Хлор жидкий. Технические условия

ГОСТ 18442-80

Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

ГОСТ 10702-78

Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия

ГОСТ 12.4.034-85

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГOСТ 12.4.010-75

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.020-82

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.3.015-78

Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

РСТ УССР 1976-87

ДОГЛЯД ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ В МІСТАХ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

РСТ УССР 1986-88

РОБОТИ НА СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИНАХ ТА МЕХАНІЗМАХ В ЗЕЛЕНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.

ДСТУ 4010-2001

БЛАНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 26640-85

Земли. Термины и определения

ДСТУ 3525-97

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ. МАРКУВАННЯ

ДСТУ 2219-93

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ. КОНСТРУКЦІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2302-93

БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНІ СВИНЦЕВІ СТАРТЕРНІ. ПРИЙМАННЯ ДО РЕМОНТУ І ВИДАЧА

ДСТУ 2324-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. КУЗОВИ. ПРИЙМАННЯ ДО РЕМОНТУ І ВИДАЧА ПІСЛЯ РЕМОНТУ. ПОРЯДОК

ДСТУ 2518-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. НЕСІВНІ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2885-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. ТИПИ КУЗОВІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2886-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. ГАЛЬМІВНІ ВЛАСТИВОСТІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3850-99

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ. ПРИЧЕПИ ТА НАПІВПРИЧЕПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4121-2002

МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ

ГОСТ 7593-80

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 9.032-74

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ГРУППЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 9.105-80

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ГРУППЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 9.402-2004

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ДСТУ 2732-2004

ДІЛОВОДСТВО Й АРХІВНА СПРАВА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.

ДСТУ 4145:2002

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРЯННЯ

ДСТУ ГОСТ 28147:2009

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. ЗАЩИТА КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ. АЛГОРИТМЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТ 34.311-95

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ФУНКЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ

ДСТУ ETSI TS 101 733:2009

ЕЛЕКТРОННІ ПІДПИСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ (ESI). РОЗШИРЕНІ ЕЛЕКТРОННІ CMS-ПІДПИСИ (CADES)

ДСТУ 33.108:2005

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ДОКУМЕНТИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ МІКРОФІЛЬМУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 33.104-2002

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 3973-2000

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 3974-2000

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ Б А.2.2-12:2015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПРИ ОПАЛЕННІ, ОХОЛОДЖЕННІ, ВЕНТИЛЯЦІЇ, ОСВІТЛЕННІ ТА ГАРЯЧОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ Б В.2.6-189:2013

МЕТОДИ ВИБОРУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ ТА ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б В.2.7-182:2009

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗРАХУНКОВИХ ТА СТАНДАРТНИХ УМОВАХ

ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО СТАНУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ 8692:2016

ПОЛІГРАФИ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 3650:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011

НАСТАНОВА З ОБЛАШТУВАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ ТА СЛУХУ

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ЛІФТІВ В БУДИНКАХ ТА СПОРУДАХ

ДСТУ 3396.2-97

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 7564:2014

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ФУНКЦІЯ ГЕШУВАННЯ

ДСТУ 7624:2014

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. АЛГОРИТМ СИМЕТРИЧНОГО БЛОКОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ