Стандартизація

ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Інститут є провідною організацією України з науково-методичного керування розробленням, упровадженням та забезпеченням функціонування національної стандартизації, а також головною організацією в Україні зі стандартизації озброєння та військової техніки.

Основні завдання та функції інституту:

 • Надання суб’єктам господарювання і громадянам консультативних, інформаційних послуг та виконання робіт на їхні замовлення у сфері стандартизації;
 • Науково-методичне розроблення, впровадження та забезпечення функціонування національної стандартизації;
 • Участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень у закріплених сферах діяльності та створенні науково-технічних програм, зокрема в межах міжнародного та регіонального співробітництва у сфері стандартизації та суміжних сферах діяльності;
 • Експертиза проектів нормативних документів та підготовлення їх до затвердження;
 • Виконання наукового редагування проектів нормативних документів;
 • Перевіряння перед державною реєстрацією стандартів організацій України (СОУ), стандартів наукових, науково-технічних та інженерних товариств або спілок, громадських організацій (СТУ);
 • Поширення офіційних копій нормативних документів;
 • Видання офіційних публікацій національних стандартів, кодексів усталеної практики, класифікаторів та іншої друкованої  продукції, стандартів і документів відповідних міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації, наукових видань Підприємства, інших документів та поліграфічної продукції;
 • Розроблення основоположних та організаційно-методичних нормативних документів;
 • Участь у  прогнозуванні, визначенні пріоритетних напрямків розвитку національної стандартизації України та їхній техніко-економічний аналіз й обґрунтування;
 • Внесення пропозиції щодо формування програм робіт зі стандартизації та публікування;
 • Участь у виконанні діяльності з розроблення, перегляду, зміни, поширення національних стандартів, зокрема основоположних та інших нормативних документів, проведення їхньої державної експертизи;
 • За дорученням Уповноваженого органу управління здійснення представництва України в Міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації,
 • Виконання функцій головної організації з проблем стандартизації озброєння, військової техніки, ведення реєстру технічних умов України, надання науково-методичної та технічної допомоги в розробленні технічних умов на продукцію військового призначення;
 • Організація термінологічної роботи;
 • Виконання роботи (надання послуг) у сфері каталогізації, стандартизації, зокрема класифікації, охоплюючи підготування аналітичних оглядів, надання методичної допомоги з розроблення та застосування нормативних документів;
 • Надання пропозицій щодо адаптації національних стандартів та практики до сучасних досягнень науки і техніки, підготовка аналітичних оглядів з окремих напрямів стандартизації тощо.