Cкарги та апеляції

Заявник може опротестувати дії ОС (ООВ) або прийняті ним рішення поданням до ООВ офіційної претензії у письмовій  формі — апеляції або скарги, якщо питання не можливо вирішити в робочому порядку шляхом роз’яснення позицій ОС (ООВ).

Апеляція чи скарга повинна подаватися у письмовій формі на iм’я керівника ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ» не пізніше 30 днів після отримання заявником рішення або інформації про дії ОС (ООВ), якi заявник бажає оскаржити.

В апеляції або скарзі має бути чітко викладена суть. До апеляції додають всі документи i матеріали ,які підтверджують i пояснюють факти, що містяться в апеляції, як правило:

—  листування щодо спірного питання між заявником та ОС (ООВ);

—  протоколи випробувань продукції;

—  зразки або фотознімки продукції (при необхідності);

—  технічна документація на продукцію (у разі потреби).

Апеляційна комісія розглядає питання конфіденційно апеляцію, у термін не пізніше одного  місяця після її реєстрації.  До розгляду скарги не залучається персонал, який проводив у цього заявника оцінку (сертифікацію) продукції, приймав рішення про її відповідність. Процеси обговорення i зміст висновків не підлягають оголошенню серед ociб, які не мають прямого відношення до розглянутого питання.

Під час розгляду апеляцій заявник (його представники), а також представники ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ» мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах i матеріалах. За результатами засідання оформлюється «Рішення за результатами розгляду апеляції/скарги».