Сертифікація

 1. Декларації та сертифікати
 2. Cкарги та апеляції
 3. Атестат про акредитацію
 4. Додаток до атестату про акредитацію

Начальник управління — Велика Тетяна Володимирівна

тел.: +38 (044) 452-33-98

Сертифікація та оцінка відповідності

ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ» є частиною держаного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості».

Головна мета нашої діяльності – проведення робіт з підтвердження відповідності та сертифікації продукції, послуг, систем управління. 

ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ»  акредитований НААУ (атестат акредитації № 1О209) відповідно до вимог ISO/IEC 17065 в сфері .

Наказами Мінекономрозвитку від 16.02.2012 №209; від 09.08.2012 № 908 та від 05.11.2013 № 1306 ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ» призначений на виконання робіт з оцінки відповідності (№UA.TR 011) вимогам технічних регламентів:

 • технічний регламент безпечності іграшок;
 • технічний регламент безпеки машин;
 • технічний регламент засобів індивідуального захисту;
 • технічний регламент мийних засобів

Також ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ» проводить роботи з добровільної сертифікації згідно зі сферою акредитації та сертифікацію в державній системі сертифікації у відповідності з затвердженою номенклатурою продукції за напрямками:

 • сертифікація харчової та продовольчої сировини;
 • сертифікація промислової продукції;
 • сертифікація будівельних матеріалів;
 • сертифікація косметичної продукції та мийних засобів;
 • сертифікація послуг тимчасового розміщення (проживання) та послуг громадського харчування

ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ» виконує роботи з сертифікації систем управління за напрямками  діяльності:

 • системи управління якістю;
 • систем управління безпечністю харчових продуктів;

Сертифіковані аудитори забезпечують високий рівень проведення робіт з підтвердження відповідності (сертифікації) продукції, послуг та систем управління.

Узагальнено ОС (ООВ) ДП «УкрНДНЦ»  проводяться роботи:

 • з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів з можливістю видачі сертифікатів перевірки типу;
 • надання роз'яснень стосовно необхідності проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • сертифікація продукції та послуг в державній системі сертифікації за різними схемами сертифікації (одиничний виріб, партія, серія),  які дають право отримання сертифіката відповідності з терміном дії від 1 до 5 років;
 • атестація виробництва;
 • надання роз'яснень стосовно необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Україні;
 • сертифікація продукції та послуг в добровільній системі сертифікації за різними схемами сертифікації (одиничний виріб, партія, серія),  які дають право отримання сертифіката відповідності з терміном дії від 1 до 2 років;
 • взяття на облік декларацій про відповідність продукції.

Досвід, висока компетентність і науково-технічний потенціал фахівців дозволяють в короткі терміни та з високою якістю виконувати роботи з підтвердження відповідності продукції, послуг та систем управління.

Детальну інформацію можна отримати за адресою:
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2, тел. 044-452-33-98; 044-450-67-12; 044-450-67-20; 044-409-25-42

 

Сертифікація систем управління

Одним з кроків на шляху до покращення менеджменту — впровадження системи управління якістю, яка відповідає стандартам ISO серії 9000.

 Міжнародні стандарти серії ISO 9000 містять мінімальні вимоги, яким повинна відповідати організація робіт із забезпечення гарантії якості незалежно від того, яку саме продукцію випускає підприємство або які послуги воно надає.

 

Призначення системи управління якістю (СУЯ) — постійне покращення діяльності і, як наслідок,підвищення конкурентоспроможності організації на вітчизняному та світовому ринках.

Що ж у першу чергу визначає конкурентоспроможність будь-якої організації? Звісно, її здатність виготовляти продукцію або надавати послуги,які не тільки задовольняють вимоги споживача, але навіть перевищують їх очікування.

На сьогодні система управління якістю ISO 9001 — найбільш авторитетна в світі, і на сьогодні її використовують у більше ніж 1 000 000 організаціях у 161 країні.

 

В умовах жорсткої конкуренції гарантії якості роблять вирішальний внесок щодо вибору споживачем продукції або послуги тієї чи іншої компанії. Однією з таких гарантій є сертифікат на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

 

Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2009 — це, перш за все, «візитна картка компанії», яка гарантує, що всі процеси, що функціонують у компанії, керовані і перебувають під контролем керівництва компанії.

 

Переваги впровадження та сертифікації системи управління якістю відповідно до ISO 9001:

 • ISO 9001 гарантує, що вищим керівництвом організації прийнятий стратегічний підхід до системи управління;
 • залучення всіх співробітників організації до діяльності з покращення якості;
 • безперервне удосконалення якості продукції та процесів;
 • використання наукових підходів у вирішенні завдань;
 • регулярна самооцінка;
 • попередження причин дефектів;
 • залучення інвестицій;
 • усунення перешкод у торгівлі та виведення компанії на нові, зокрема міжнародні, ринки, розширення вже існуючих ринків збуту;
 • сертифікація за ISO 9001 — корисний рекламний інструмент;
 • сертифікація за ISO 9001 — сигнал усім зацікавленим сторонам, що ця компанія дотримується високих стандартів;
 • сертифікація за ISO 9001 — економія Ваших грошей. Досвід показує, що в компаніях, які інвестували в сертифікацію своєї системи управління якістю за ISO 9001, спостерігається збільшення обсягів продажу і збільшується прибуток за активами;
 • спрощення операцій і зменшення відходів. Система управління якістю ISO 9001 зосереджена на операційних процесах, що допомагає знижувати відходи підприємств та зменшувати кількість скарг клієнтів.

 ДП «УкрНДНЦ» надає послуги із сертифікації систем управління:

 • ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю»;
 • ДСТУ ISO 14001:2006 «Система управління навколишнім середовищем»;
 • ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Система управління гігієною та безпекою праці»;
 • ДСТУ ISO 22000:2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів»

У сфері сертифікації систем управління ДП «УкрНДНЦ» — одна з провідних організацій України, яка має досвід сертифікації сотень систем управління на підприємствах як в Україні, такі за її межами.

Сертифікація систем управління в ДП «УкрНДНЦ» підвищує довіру до Вас!

Детальну інформацію можна отримати за адресою:
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2, тел. 044-452-33-98; 044-450-74-39