Видання журналу «ССЯ»

Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» заснований у 1998 році.

У журналі публікуються результати досліджень проблем розвитку складових інфраструктури якості: технічного регулювання, оцінки відповідності, ринкового нагляду, метрологічного забезпечення, стандартизації, а також дослідження з підвищення ефективності систем управління.

Журнал призначений для фахівців різних галузей економіки, а також для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей.

Засновники: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

 

Адреса редакції:

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Телефон: +38(044) 452-34-27

E-mail редакції: dekanat@uas.org.ua

Передплатний індекс: 22567

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 10.01.2019  № 23720-13560 Р серія КВ.

 

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор:

 

Заступник  головного редактора:

Демиденко О.О. ( ректор ІПФ ДП «УкрНДНЦ»).

Члени редколегії:

Андрощук В.В., Байцар Р.І., (д-р техн. наук, проф.), Большаков В.Б.(д-р техн. наук, с.н.с.), Віткін Л.М. (д-р техн. наук, проф.), Гіленко О.П., Гінзбург М.Д. (д-р техн. наук, проф.), Захаров І.П. (д-р техн. наук, проф.), Зенкін А.С. (д-р техн. наук, проф.), Косач Н.І. (д-р техн. наук, с.н.с.), Машков О.А. (д-р техн. наук проф.), Неєжмаков П.І. (д-р техн. наук, проф.), Павлов С.В., Руженцев І.В. (д-р техн. наук, проф.), Сухенко В.Ю. (д-р техн. наук, проф.), Тріщ Р.М. (д-р техн. наук, проф.), Пашков Д.П. (д-р техн. наук, проф.), Черепков С.Т. (к-т техн. наук, доцент), Шустєва І.С., Яненко О.П. (д-р техн. наук, проф.), Янович В.І.