Про інститут підготовки фахівців

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації виконує свої функції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1337 „Про утворення Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 серпня 2003 року п. 2 „забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації, акредитації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та систем управління якістю, розроблення відповідних навчальних програм, сертифікація персоналу”. Згідно Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг (Постанова КМУ від 08.08. 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг») Інститут підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології ДП «УкрНДНЦ» має Ліцензію № 636067 від 10.03.2015 р. на право надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» та зі спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація». Строк дії ліцензії − з 27.01.2015 р. до 01.07.2020 р. 

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації впровадив та підтримує систему управління якістю щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Сертифікат на систему управління якістю видано органом з сертифікації систем управління державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», зареєстровано в Реєстрі Органу з сертифікації систем управління 27 квітня 2018 року № UA.8O127.001-18.

 

Орган сертифікації персоналу УАЯ визнав, що навчальний курс підготовки фахівців Інституту підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології ДП «УкрНДНЦ» відповідає вимогам в частині навчальних процесів, програм та лекційних матеріалів курсу підготовки для кваліфікацій «Аудитор/Головний аудитор систем менеджменту якості». Сертифікат № 13 від 13.03.2015 р. 

Ректор Інституту підготовки фахівців — Демиденко Ольга Олексіївна, 
тел.: (044) 450-67-19, e-mail: olga.demidenko@uas.org.ua