Новини інституту підготовки фахівців

19.09.2019
IV Міжнародна науково-практична конференція «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку. Переваги застосування стандартів.»

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку. Переваги застосування стандартів.», яка відбудеться в ДП «УкрНДНЦ» 16 жовтня 2019 року.

Заявки на участь у конференції приймаються до 15 жовтня 2019 р. включно.

За підсумками конференції видається сертифікат учасника IV Міжнародної науково-практичної конференції.

Збірник тез доповідей буде розміщено на сайті Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» (http://uas.org.ua) після проведення конференції.

 

1. Детальна інформація про конференцію

2. Заявка учасника

3. Анкета відвідувача

4. Приклад оформлення тез

 

одним файлом>>

 


07.06.2019
Навчання за темою: «Метрологічне забезпечення вимірювання параметрів якості електричної енергії»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

Терміни навчання: 01 – 05 липня 2019 року (40 годин).

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

1. Закон України « Про метрологію та метрологічну діяльність».

2.  Згідно Кодексу системи розподілу (вступив в дію 14.03.2018):

– ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 «Електромагнітна сумісність.

Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії». Приклад заяви і аналіз.

– ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» Вимоги. Метод випробування Приклад заяви і аналіз

 

Вартість навчання: 3 924 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua або на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya.

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


31.05.2019
Семінар на тему: Оцінювання невизначеності при калібруваннях, випробуваннях та вимірюваннях»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас пройти навчання та отримати сертифікат Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

 

Терміни навчання: 20-21 червня 2019 року

 

Програмою навчання передбачено розгляд наступних питань:

 

Модуль 1.

1. Міжнародні, європейські та національні нормативні документи щодо оцінювання невизначеності вимірювання.

2. Невизначеність, її джерела та складові.

3. Класифікація невизначеності вимірювання за типом А і В, модельний підхід до оцінки невизначеності вимірювання.

4. Оцінювання невизначеності результату вимірювання, методів випробувань та калібрувань.

5. Методики оцінювання невизначеності результатів прямих та непрямих вимірювань.

6. Складання бюджету невизначеності.

7. Форма подання результатів вимірювання з невизначеністю.

 

Модуль 2.

1. Невизначеність при градуюванні засобів вимірювальної техніки.

2. Статистичні процедури оцінювання невизначеності.

3. Документування процедури оцінювання невизначеності.

4. Розрахунки невизначеності зважування, вимірювання об’єму, визначення об’ємної частки, титрування на прикладах користувачів.

 

Мета семінару:

отримання професійних знань з питань оцінки невизначеності вимірювань при калібруваннях, випробуваннях та вимірюваннях.

 

Вартість навчання: 1 950 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27 або e-mail: dekanat@uas.org.ua

Детальна інформація знаходиться у додатках >>


27.05.2019
Навчання за темами: «Системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007» та «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів відповідно до вимог ISO 22000:2018»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори або внутрішнього аудитора.

 

Терміни навчання: 10–14 червня 2019 року (40 годин).

 

Мета курсу:

– зрозуміти цілі системи та ознайомитися з кращою практикою управління безпечністю харчових продуктів;

– розглянути вимоги ДСТУ ISO 22000:2007 до системи управління безпечністю харчових продуктів;

– навчитися планувати і проводити аудит систем управління безпечністю харчових продуктів згідно з установленими критеріями аудиту.

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

1. Основні положення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

2. Розроблення та впроваджування системи управління безпечністю харчових продуктів.

3. Сучасні тенденції щодо впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів згідно вимог міжнародних стандартів

4. Вимоги ДСТУ ISO 22000:2007 до системи управління безпечністю харчових продуктів.

5. Огляд стандартів ISO серії 22000.

6. Основні положення стандарту ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів».

7. Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021:2014.

8. Основні положення стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги».

9. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing management systems».

 

Вартість навчання: 3 924 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua або на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/

 

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


20.05.2019
Семінар на тему: Вимоги закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас пройти навчання та отримати сертифікат Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 29 травня 2019 року (8 годин).

 

Програмою навчання передбачено розгляд таких основних питань:

1. Зміни у харчовому законодавстві України та гармонізація його з європейським.

2. Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

3. Маркування харчових продуктів.

4. Застосування Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів.  Перехідний період.

5. Практикум з питань застосування Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів.

6. Розгляд зразків маркування з аналізом характерних порушень.

7. Вимоги до фасованого товару в упаковках, що зазначені у національних стандартах ДСТУ OIML R 79:2012, ДСТУ OIML R 87:2012.

8.Розгляд вимог супермаркетів до маркування харчових продуктів.

 

Мета семінару:

обговорення Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та ключових вимог до інформації, що надається споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також обов'язки операторів ринку харчових продуктів та посилення відповідальності операторів ринку за недотримання правил маркування та/або ненадання інформації споживачеві про харчовий продукт.

 

Вартість навчання: 1 200 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27 або e-mail: dekanat@uas.org.ua

 

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


Семінар на тему: Положення нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас пройти навчання та отримати сертифікат Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 23 травня 2019 року (8 годин).

 

Програмою навчання передбачено розгляд таких основних питань:

1. Зміни до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та протиріччя з іншими Законами України.

2. Вимоги нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

3. Сфера дії Закону України, у тому числі, закондавчо регульованої метрології.

4. Реформа міжнародної системи SI, створення нової SI (New SI).

5. Трансформація метрологічної служби України згідно положень нового Закону.

6. Оцінка відповідності, повірка, та новий підхід до калібрування засобів вимірювальної техніки.

7. Необхідне нормативно-правове та нормативне забезпечення нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

 

Мета семінару:

ознайомлення слухачів з новою редакцією та нормативно-правовим забезпеченням Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

 

Вартість навчання: 1 200 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27 або e-mail: dekanat@uas.org.ua

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


28.03.2019
Навчання за темою: Підвищення інформаційної безпеки організації на основі впровадження системи управління згідно з ДСТУ ISO/IEC 27001

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори або внутрішнього аудитора.

 

Терміни навчання: 15–19 квітня 2019 року (40 годин).

 

Мета курсу:

отримати практичні знання щодо розробки системи інформаційної безпеки організації (ISMS), впровадження якої дозволить зменшити ризики та загрози, пов’язані із втратою та небажаним розповсюдженням інформації, а також забезпечити доступність інформації поряд з її конфіденційністю.

 

Чому Вам необхідно пройти навчання:

– дізнаєтеся про структуру та способи управління інформаційними активами організації, про попереджуючі та корректуючі заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки, а також алгоритми та ризики впровадження ISMS.

– будете розуміти призначення ISMS, а також основні процедури її розробки, впровадження та експлуатації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 27001

– отримаєте практичні рекомендації щодо побудови власної ефективної ISMS у своїй організації та проведення її внутрішнього аудиту відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011.

 

Кому корисно:

– керівники та спеціалісти служб інформаційного забезпечення

– менеджери з інформаційної безпеки

– керівники проектів з впровадження інформаційних систем

– співробітники, які відповідають за впровадження ISMS

– діючі внутрішні аудитори за ДСТУ ISO/IEC 27001

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

Модуль 1 Система управління інформаційною безпекою (ISMS)

1. Роль та місце ISMS в системі управління якістю організації.

2. Сфера застосування стандартів серії ISO 27000.

3. Огляд структури стандарту 27001.

4. Контролі ISMS (Додаток А).

Модуль 2 Впровадження та сертифікація ISMS

1. Принципи розробки, впровадження та експлуатації ISMS.

2. Вимоги до аудиту систем управління згідно з ДСТУ ISO 19011.

3. Планування та проведення внутрішнього аудиту ISMS.

4. Сертифікація ISMS згідно ДСТУ ISO/IEC 27001.

 

 

Вартість навчання: 3 924 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua або на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/

 

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


Навчання за темами: «Системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007» та «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів відповідно до вимог ISO 22000:2018»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори або внутрішнього аудитора.

 

Терміни навчання: 15–19 квітня 2019 року (40 годин).

 

Мета курсу:

– зрозуміти цілі системи та ознайомитися з кращою практикою управління безпечністю харчових продуктів;

– розглянути вимоги ДСТУ ISO 22000:2007 до системи управління безпечністю харчових продуктів;

– навчитися планувати і проводити аудит систем управління безпечністю харчових продуктів згідно з установленими критеріями аудиту.

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

1. Основні положення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

2. Розроблення та впроваджування системи управління безпечністю харчових продуктів.

3. Сучасні тенденції щодо впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів згідно вимог міжнародних стандартів

4. Вимоги ДСТУ ISO 22000:2007 до системи управління безпечністю харчових продуктів.

5. Огляд серії стандартів ISO 22000.

6. Основні положення стандарту ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів».

7. Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021:2014.

8. Основні положення стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги».

9. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO19011:2012.

 

Вартість навчання: 3 924 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua або на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/

 

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


07.03.2019
Навчання за темою: «Підготовка кандидата в аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами: ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та канатних доріг для перевезення пасажирів.»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 18 – 22 березня 2019 року (40 годин).

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

 

Модуль 1

Міжнародні, європейські та регіональні нормативно-правові засади технічного регулювання та оцінки відповідності продукції;

Законодавство України у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

Технічні регламенти і особливості їх застосування;

Модулі оцінки відповідності. Основні вимоги до проведення процедури оцінки відповідності;

Настанови щодо здійснення аудитів відповідно до ДСТУ ISO 19011:2012

 

Модуль 2

Сфера поширення регламентів ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та канатних доріг для перевезення пасажирів;

Суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки;

Визначення всіх ризиків;

Державний ринковий нагляд і державний контроль за ліфтами та компонентами;

Перелік компонентів безпеки ліфтів та Інструкції до ліфтів

Зміст та оформлення технічної документації відповідно до технічних регламентів.

 

Вартість навчання: 3 924 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua або на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya.

 

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


Навчання за темою: «Підготовка кандидата в аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами: надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, безпеки інфраструктури залізничного транспорту та безпеки рухомого складу залізничного транспорту»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 18 – 22 березня 2019 року (40 годин).

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

 

Модуль 1

Міжнародні, європейські та регіональні нормативно-правові засади технічного регулювання та оцінки відповідності продукції;

Законодавство України у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

Технічні регламенти і особливості їх застосування;

Модулі оцінки відповідності. Основні вимоги до проведення процедури оцінки відповідності;

Настанови щодо здійснення аудитів відповідно до ДСТУ ISO 19011:2012

 

Модуль 2

Процедури оцінки відповідності рухомого складу залізничного транспорту;

Вимоги до безпеки рухомого складу залізничного транспорту;

Зміст та оформлення технічної документації відповідно до технічних регламентів.

 

Вартість навчання: 3 924 грн. з ПДВ.

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua або на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya.

 

Детальна інформація знаходиться у додатках >>