Новини інституту підготовки фахівців

10.12.2018
Навчання за темою: Підготовка кандидатів в аудитори та внутрішніх аудиторів з сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 13485:2016

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори або внутрішнього аудитора Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 17–21 грудня 2018 року (40 годин).

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

Модуль 1

1. Міжнародні, європейські та регіональні нормативно-правові засади технічного регулювання та оцінки відповідності продукції.

2. Законодавство України у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.

3. Настанови щодо здійснення аудитів відповідно до ДСТУ ISO 19011:2012.

Модуль 2

1. Основи та історія створення стандарту ISO 13485:2016 «Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes» (Медичні вироби. Система управління якістю. Системні вимоги для цілей регулювання).

2. Основні положення стандарту ISO 13485:2016.

3. Система управління якістю під час виробництва медичних виробів.

4. Відмінності між стандартами ISO 9001:2015 та ISO 13485:2016, а також попередньою версією ISO 13485:2003.

5.Загальні принципи та настанова щодо системи менеджменту ризиками згідно з вимогами стандартів ISO 31000 та ISO 14971.

 

Вартість навчання: 3924 грн. з ПДВ.

Можлива знижка 5% за умови участі від двох учасників з однієї організації

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку (заявка у додатку) за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua або на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/

 

Детальна інформація знаходиться у додатках >>

 


21.11.2018
Навчання за темами: «Підготовка кандидатів у аудитори з акредитації лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017», «Внутрішній аудит та методи забезпечення якості в лабораторіях згідно з ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017» та «Розроблення систем управління в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори або внутрішнього аудитора Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 03 – 07 грудня 2018 року (40 годин).

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

– структура стандарту та логіка побудови ДСТУ ISO/IEC17025:2017

– новий взаємозв’язок між ІSO 17025 и ISO 9001

– загальний огляд змін

– зміни у термінології

– загальні вимоги: неупередженість та конфіденційність

– вимоги щодо структури

– вимоги щодо ресурсів

– вимоги щодо процесів

– вимоги щодо системи управління

– акцент на неупередженості, як на основі діяльності лабораторії

– продукція та послуги від зовнішніх постачальників.

– управління та основні аспекти оцінки ризиків в лабораторії.

– оновлені вимоги щодо вибору, перевірки та оцінки придатності аналітичних методик.

– актуалізація вимог щодо оцінювання невизначеності вимірювань.

– спеціальні вимоги щодо протоколів випробувань.

– порядок переходу на нову версію для акредитованих лабораторій

 

Вартість навчання: 3924 грн. з ПДВ.

Можлива знижка 5% за умови участі від двох учасників з однієї організації

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/


05.11.2018
Семінар на тему: «Антикорупційна програма підприємства: склад, підготовка, впровадження»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас 28 листопад 2018 року відвідати семінар на тему «Антикорупційна програма підприємства: склад, підготовка, впровадження»

Програмою семінару передбачено розгляд таких питань:

1. Протидія корупції на міжнародному та національному рівні. Огляд українських та міжнародних правових актів. Поняття про антикорупційний комплаєнс.

2. Антикорупційна програма юридичної особи та її складові. Огляд основних антикорупційних стандартів та процедур.

3. Кращі практики розробки та впровадження антикорупційної програми.

4. Роль та місце уповноваженого з антикорупційної програми в структурі управління юридичною особою. Модель 2-х ліній захисту.

 

Вартість семінару: 1500 грн. з ПДВ.

 

Адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для участі у семінарі необхідно заповнити та відправити заявку.

 

Детальна інформація про семінар знаходиться у додатках >>


01.11.2018
IІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФРАСТРУКТУРА ЯКОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ»

11 жовтня 2018 р. Національним органом стандартизації ДП «УкрНДНЦ» була проведена ІII Міжнародна науково-практична конференція «ІНФРАСТРУКТУРА ЯКОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ».

На конференції були висвітлені важливі питання стандартизації, метрологічного забезпечення виробництво та послуг, оцінки відповідності продукції за технічними регламентами, екологічної безпеки та систем менеджменту.

Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Характерною ознакою конференції стала плідна співпраця науковців та представників виробництва, що гарантує практичну користь наукових розробок та розвиток відповідного сегменту вітчизняного виробництва.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей учасників конференції. Всім авторам тез науково-практичної конференції «ІНФРАСТРУКТУРА ЯКОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ» розіслано індивідуальні сертифікати, які підтверджують учать у конференції.

 

Детальна інформація про конференцію знаходиться у додатках >>

 


22.10.2018
Навчання за темами: «Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог ДСТУ ISO 50001:2014» та «Підготовка внутрішнього аудитора системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог ДСТУ ISO 50001:2014»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 29 жовтня – 2 листопада 2018 року (40 годин).

 

Програмою навчання передбачено розгляд таких основних питань:

– головні положення нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та енергозбереження України;

– огляд стандартів ДСТУ ISO серії 50000 щодо системи енергетичного менеджменту;

– аудит системи енергетичного менеджменту на основі стандартів ДСТУ ISO 19001:2012, ДСТУ ISO 50003:2016, ISO/IEC 17021-1: 2015;

– планування проведення аудиту та практика його впровадження.

 

Мета курсу навчання:

– зрозуміти цілі системи управління енерговитратами;

– ознайомитися з кращою практикою управління енергоефективністю;

– розглянути вимоги ДСТУ ISO 50001:2014 до системи енергетичного менеджменту;

– навчитися планувати і проводити аудит систем енергетичного менеджменту, згідно з установленими критеріями аудиту.

 

 

Вартість навчання: 3924 грн. з ПДВ.

Можлива знижка 5% за умови участі від двох учасників з однієї організації

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/


Навчання за темами: «Підготовка кандидатів у аудитори з акредитації лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017», «Внутрішній аудит та методи забезпечення якості в лабораторіях згідно з ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017» та «Розроблення систем управління в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017»

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас пройти навчання та отримати посвідчення кандидата в аудитори або внутрішнього аудитора Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

 

Терміни навчання: 29 жовтня – 2 листопада 2018 року (40 годин).

 

Програмою навчання передбачений розгляд таких основних питань:

– структура стандарту та логіка побудови ДСТУ ISO/IEC17025:2017

– новий взаємозв’язок між ІSO 17025 и ISO 9001

– загальний огляд змін

– зміни у термінології

– загальні вимоги: неупередженість та конфіденційність

– вимоги щодо структури

– вимоги щодо ресурсів

– вимоги щодо процесів

– вимоги щодо системи управління

– акцент на неупередженості, як на основі діяльності лабораторії

– продукція та послуги від зовнішніх постачальників.

– управління та основні аспекти оцінки ризиків в лабораторії.

– оновлені вимоги щодо вибору, перевірки та оцінки придатності аналітичних методик.

– актуалізація вимог щодо оцінювання невизначеності вимірювань.

– спеціальні вимоги щодо протоколів випробувань.

– порядок переходу на нову версію для акредитованих лабораторій

 

Вартість навчання: 3924 грн. з ПДВ.

Можлива знижка 5% за умови участі від двох учасників з однієї організації

 

Адреса навчання: м. Київ, вул. Святошинська, 2

Детальна інформація за тел.: (044) 452-34-27

 

Для оформлення документів на навчання необхідно заповнити та відправити заявку на сайті: http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/


20.09.2018
III Міжнародна науково-практична конференція «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку»

Запрошуємо Вас взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктура якості:перспективи та тенденції розвитку», яка відбудеться в ДП «УкрНДНЦ» 11 жовтня 2018 року.

Збірнику тез доповідей присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-905Х.

Заявки на участь у конференції приймаються до 5 жовтня 2018 р. включно.

За підсумками конференції видається сертифікат учасника III Міжнародної науково-практичної конференції та збірник тез доповідей, який буде розміщений на сайті Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» (http://uas.org.ua) протягом 10 днів після проведення конференції.

Детальна інформація про конференцію знаходиться у додатках >>


09.07.2018
Cемінар на тему «Нова версія стандарту ISO 22000:2018»

Шановні колеги повідомляємо, що 18 червня 2018 року була опублікована нова версія стандарту ISO 22 000:2018 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги до організацій, які беруть участь в ланцюзі створення харчової продукції».

 

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» спільно з ТОВ «TMS» офіційним представництвом концерну TÜV SÜD 25 липня 2018 року проводить семінар на тему:

 

«Нова версія стандарту ISO 22000:2018»

 

Метою заходу є надання та обговорення актуальної інформації щодо нової версії стандарту ISO 22 000:2018.

 

Програмою семінару передбачено розгляд наступних питань:

  • стандарт ISO 22 000:2018 – ключові зміни;
  • сфера застосування;
  • терміни та визначення;
  • контекст організації;
  • лідерство;
  • планування системи управління безпеки харчових продуктів;
  • підтримка планування та контроль діяльності;
  • оцінка ефективності системи управління безпеки харчових продуктів;
  • поліпшення;
  • управління послугами, управління аллергенами; управління харчовим шахрайством; управління харчовим захистом.

Додатково повідомляємо, що Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації (ІПФ НОС) є провідним навчальним закладом профільної перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології.

Навчальні програми погоджені в Міністерстві освіти та науки України. ІПФ НОС має ліцензію МОН України серія АЕ №636067 від 10.03.2015 р. підвищення кваліфікації фахівців; сертифікат визнання навчального курсу підготовки персоналу в схемі органу сертифікації персоналу Української асоціації якості ОСПУАЯ №13 від 13 березня 2015р.; Сертифікат на систему управління якістю щодо провадження діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців № UA. 80127.001-18 від 27 квітня 2018 р.

TMS є ексклюзивним офіційним представництвом німецького концерну TÜV SÜD в Україні – світового лідера з надання комплексних послуг сертифікації продукції та систем менеджменту, інспекції та експертизи промислових підприємств. TUV SUD – це більше 150 років досвіду, 800 представництв і 24 000 співробітників по всьому світу.

В особі TMS ви робите ставку на професійну компетенцію і надійну репутацію, яка має міжнародне визнання.

Вартість участі у семінарі – 2200 грн (з ПДВ). У вартість навчання входить матеріально-технічне та інформаційно-методичне забезпечення, Wi-Fi, кава у перервах.

За результатами навчання слухачі отримають сертифікати Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» та ТОВ «TMS».

Для оформлення документів на семінар необхідно заповнити та відправити заявку>> за тел./ф. (044) 452-34-27, e-mail: dekanat@uas.org.ua.

Реєстрація слухачів буде проводитися 25.07.2018 р. з 9-00 до 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2, другий поверх конференц-зал.

Для оптимізації навчального процесу та підвищення його якості прохання підтвердити участь у семінарі за тел. (044) 452-34-27.


20.06.2018
II Міжнародна науково-практична конференція «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку»

06 червня 2018 р. Національним органом стандартизації ДП «УкрНДНЦ» була проведена II Міжнародна науково-практична конференція «ІНФРАСТРУКТУРА ЯКОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ».

На конференції були висвітлені важливі питання стандартизації, метрологічного забезпечення виробництво та послуг, оцінки відповідності продукції за технічними регламентами, екологічної безпеки та систем менеджменту.

Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Характерною ознакою конференції стала плідна співпраця науковців та представників виробництва, що гарантує практичну користь наукових розробок та розвиток відповідного сегменту вітчизняного виробництва.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей учасників конференції. Всім авторам тез науково-практичної конференції «ІНФРАСТРУКТУРА ЯКОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ» розіслано індивідуальні сертифікати, які підтверджують учать у конференції.

Сподіваємося, що конференція матиме позитивний вплив на подальшу роботу її учасників та приведе до зустрічі на наступних заходах.

Щиро дякуємо за участь у міжнародній науково-практичній конференції, бажаємо учасникам конференції плідної роботи, невичерпного натхнення, нових здобутків, які б знаходили своє реальне впровадження!

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 06.06.18 >>

Завантажити матеріали-презентації доповідачів >>

 

 

 


26.04.2018
II Міжнародна науково-практична конференція «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку»

Запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктура якості:перспективи та тенденції розвитку», яка відбудеться в ДП «УкрНДНЦ» 06 червня 2018 року.

Збірнику тез доповідей присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-905Х.

Заявки на участь у конференції приймаються до 25 травня 2018 р. включно.

За підсумками конференції видається сертифікат учасника II Міжнародної науково-практичної конференції та збірник тез доповідей, який буде розміщений на сайті Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» (http://uas.org.ua) протягом 10 днів після проведення конференції.

Детальна інформація про конференцію знаходиться у додатках >>