Напрямки навчання

Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами.

Підвищення кваліфікації аудиторів з оцінки відповідності продукції за відповідними технічними регламентами.

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації продукції.

Підготовка (підвищення кваліфікації) кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління (ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 22000, ДСТУ OHSAS 18001, ДСТУ ISO 13485, ДСТУ ISO 50001, ДСТУ ISO 27001)

Підготовка (перепідготовка) внутрішніх аудиторів..

Мікробіологічні та радіологічні дослідження харчових продуктів.

Підготовка кандидатів у аудитори з акредитації лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Розроблення систем управління в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно  ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Внутрішній аудит та методи забезпечення якості в лабораторіях згідно  ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

Впровадження системи управління в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно з ДСТУ ISO 15189:2015.

Внутрішній аудит та методи забезпечення якості в лабораторіях згідно з ДСТУ ISO 15189:2015.

Повірка і калібрування засобів вимірювальної техніки:

 • електричних та магнітних величин;
 • радіотехнічних величин;
 • неруйнівного контролю;
 • часу і частоти;
 • іонізуючих випромінювань;
 • теплотехнічних величин;
 • фізико-хімічних та оптико-фізичних величин;
 • механічних та геометричних величин;
 • маси, об’єму, місткості;
 • параметрів вібрації;
 • гідрометеорологічного призначення;
 • локомотивних швидкостемірів.

Метрологічне забезпечення:

 • лабораторій;
 • виробництва;
 • вимірювань та вимірювальної техніки медичного призначення;
 • факторів виробничого середовища;
 • контролю якості нафти і нафтопродуктів;
 • контролю якості питної води та контроль показників забруднення стічних вод.

Невизначеність вимірювань та її оцінювання

Метрологічна експертиза технічної документації

 

В Інституті підготовки фахівців запроваджено онлайн-навчання, на основі використання платформи GetResponse