14.08.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту

ДСТУ EN ISO/IEC 17029:202_ (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT)
Оцінка відповідності. Загальні принципи та вимоги до органів з валідації та верифікації.

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN ISO/IEC 17029:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 89

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;

e-mail: sertkurs@csm.kiev.ua

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: sertkurs@csm.kiev.ua