30.01.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту зміни до національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

Перша редакція проекту Зміни № 2 до ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідний міжнародний стандарт відсутній.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ВП НУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»;

пров. Високий, 13, м. Одеса, 65007;

e-mail: tehkons@ukr.net

Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за e-mail: tehkons@ukr.net