13.06.2017

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ Виливки зі сталі. Загальні технічні умови

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту

Стандарт розроблено на заміну ГОСТ 977 – 88 «Отливки стальные. Общие технические условия».

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими Сторонами

Адреса подання коментарів:

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

ФТІМС НАН України

бульвар Вернадського, 34/1, м. Київ – 142, 03142

тел (044) 424 12 50.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою:

www.ptima.kiev.ua (розділ «Стандарти»)