11.04.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту України

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ:20__  «Хемсорбенти вапняні. Класифікація, технічні вимоги та методи випробувань»

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи європейського стандарту немає.

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 6755-88 «Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия»

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТОВ «ДЕЗЕГА ХОЛДІНГ Україна»;

вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04071, Україна;

тел.: +38 050 664-3031 (Гущіна Валерія Едуардівна).

 

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою e-mail: gushchina@dezega.com.