12.03.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ про розроблення першої редакції проекту національного стандарту України

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:20ХХ Паливо тверде. Методи визначення хімічного складу золи

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту

Відповідний міжнародний чи регіональний стандарт відсутній.

Стандарт розроблено на заміну ГОСТ 10538-87 Топливо твердое. Методы определения химического состава золы.

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ (УХІН)»

Вул. Весніна, 7, м. Харків, 61023, Україна

Тел. (057) 704-39-22

e-mail: post@ukhin.org.ua, aisim@ukhin.org.ua.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою aisim@ukhin.org.ua.