13.06.2017

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту України

1 Позначення та назва проекту національного стандарту:

ДСТУ__ Прокат з конструкційної сталі високої оброблюваності різанням. Технічні умови

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 1414-75 «Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия».

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторо-нами

Адреса подання коментарів:

ТОВ «ТК4»

м. акад. Стародубова, 1, м. Дніпро, 49107

е-mail: tk-4dnepr@mail.ru

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою організації-розробника: tk-4dnepr@mail.ru