08.08.2017

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 3662:201_ «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Інститут продовольчих ресурсів НААН;

 вул. Є. Сверстюка (кол. М. Раскової), буд. 4-а, м. Київ, 02660, Україна; 

тел.: +38 (044) 517-07-30, +38 (044) 517 17 16;

e-mail: tk140@hotmail.com

Строк подання коментарів60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за e-mail: tk140@hotmail.com