18.05.2018

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства;

вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Україна;

тел.: + 38 (044) 275-53-82; + 38 (044) 275-90-57;

e-mail: undiasd@arch.gov.ua або n.khristova.undiasd@arch.gov.ua

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника: http://undiasd.archives.gov.ua у розділі «Карта порталу→ Праве меню→ Обговорюємо проекти документів» або за e-mail: n.khristova.undiasd@arch.gov.ua