14.05.2018

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1. Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:201_«Засоби активної оборони. Кийки гумові. Загальні технічні умови»

2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

3. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДНДІ МВС України;

пров. Євгена Гуцала, 4А, 01011, м. Київ; тел./факс: +38 (044)483-09-12, +38 (044)362-45-48; e-mail: spetctk@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4. Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника dndi@mvs.gov.ua або за адресою e-mail: spetctk@ukr.net