12.03.2018

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 4044:201Х «Бітум нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4044:2001 «Бітум нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови». Стандарт доповнений розділами: «Терміни та визначення понять», «Познаки та скорочення», «Класифікація бітумів», «Маркування», «Правила застосування». В стандарті прийнято нормування бітумів згідно європейської класифікації, наведено розподілення показників на основні та додаткові.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ХНАДУ,  Кафедра  технології  дорожньо-будівельних  матеріалів і хімії, 

вул. Ярослава Мудрого,  25, м. Харків,  61002

Тел.: +38  (057)  707-37-26.

e-mail: vvm@khadi.kharkov.ua, kafedradsm@gmail.com.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за e-mail: kafedradsm@gmail.com