03.03.2018

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еквів’язких температур».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ХНАДУ,  Кафедра  технології  дорожньо-будівельних  матеріалів і хімії, 

вул.  Ярослава Мудрого,  25, м. Харків,  61002

Тел.: +38  (057)  707-37-26.

e-mail: vvm@khadi.kharkov.ua, kafedradsm@gmail.com.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати в розділі «Новини» на офіційному веб-сайті ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»: http://www.tk307.in.ua/novini/