13.11.2017

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ _____:201_ «Метрологія. Методика повірки. Монітори пацієнта»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна; 

тел.: (044) 526-31-58, Потоцький Ігор Олексійович;

e-mail: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті розробника http://www.metrology.kiev.ua у розділі «Наукова діяльність»