12.09.2017

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 690:__ (EN 690:2013, IDT) Сільськогосподарські машини. Гноєрозкидачі. Вимоги щодо безпеки.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 690:2013 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТОВ «НДІферммаш;

вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112;

e-mail: tk69@ukr.net

Строк подання коментарів – 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за e-mail: tk69@ukr.net