11.06.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 62196-3 (EN 62196-3:2014, IDT; IEC 62196-3:2014, IDT)

Вилки, штепсельні розетки, з’єднувачі та уводи для транспортних засобів. Провідне заряджання електромобілів. Частина 3. Вимоги до сумісності розмірів та взаємо-замінності штирових і гніздових контактів з’єднувальних пристроїв постійного стру-му і постійного/змінного струму.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 62196-3:2014 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ПП «Електротехнік-стандарт»;

пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;

e-mail: tk_31@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою e-mail: tk_31@ukr.net