11.06.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 60931-2 (EN 60931-2:1996, IDT; IEC 60931-2:1995, IDT)

Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння та руйнування.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 60931-2:1996 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ПП «Електротехнік-стандарт»;

пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;

e-mail: tk_31@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою e-mail: tk_31@ukr.net