11.06.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 60127-4 (EN 60127-4:2005; A1:2009; A2:2013, IDT; IEC 60127-4:2005; A1:2008; A2:2012, IDT)

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 4. Універсальні модульні плавкі вставки. Наскрізний та поверхневий типи монтування.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 60127-4:2005+A1:2009+A2:2013 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ПП «Електротехнік-стандарт»;

пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;

e-mail: tk_31@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою e-mail: tk_31@ukr.net