10.06.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 12895 (EN 12895:2015, IDT) Транспорт промисловий вантажний. Електромагнітна сумісність

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 12895:2015 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими
сторонами

Адреса подання коментарів:

НТА «Підйомні споруди»»;

вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;

e-mail: nta_ps@ukr.net

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою e-mail: nta_ps@ukr.net