10.05.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ __ «Швелери сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент».

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну в Україні ГОСТ 8281-80.

Стандарт доповнений розділами: «Сфера застосування», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять», «Основні параметри та розміри».

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» (ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»),

пр. Науки, 9, м. Харків, 61166, Україна;

тел. (057) 758-07-33;

е-mail: std_niimet@energostal.org.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, зробивши запит за електронною адресою: std_niimet@energostal.org.ua або за телефоном (057) 758-07-33