10.05.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Нафтопродукти. Оливи моторні. Загальні технічні вимоги».

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії»

Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки, корпус 1, каб. 402;

просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, Україна

e-mail: tk38@ukr.net

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk38@ukr.net