16.04.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту:

ДСТУ «Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення нерозчинного залишку»

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ГОСТ 23581.14:2008.

Стандарт доповнений розділами: «Нормативні посилання», «Вимоги щодо безпеки», «Вимоги щодо кваліфікації виконавців», «Вимоги до засобів контролювання, випробувального та  допоміжного устатковання, матеріалів, реактивів та розчинів», «Перевірення прийнятності результатів аналізування», «Контролювання точності результатів вимірювання». Вимоги до відбирання та готування проб і наважок згармонізовано відповідно до ДСТУ 3195 і ДСТУ 3196 відповідно.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

ТК 9 «Руди залізні та марганцеві»;

вул. Криворіжсталі, 23, м. Кривий Ріг, 50005;

тел./факс (056) 462-00-53;

е-mail: sekrtk9@ukr.net

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати звернувшись за e-mail: sekrtk9@ukr.net