16.04.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ASTM D4809:20ХХ (ASTM D4809-18, IDT) Визначення теплоти згорання рідких вуглеводневих палив в калориметричній бомбі (точний метод).

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту

Стандарт ASTM D4809-18 буде прийнято як національний стандарт методом «перекладу».

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки, корпус 1, каб. 402;

просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, Україна

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk38@ukr.net