15.04.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1  Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:ХХХХ «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво».

 

 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012.

Проектом НД передбачено доповнення та розширення змісту загальних положень настанови, вимог до проведення експертизи за напрямами та розділами проекту будівництва, порядку оформлення, затвердження та видачі письмових експертних звітів, ведення архіву справ проектів будівництва, а також внесення змін та доповнень до додатків.

 

            3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

            Адреса подання коментарів:

            ДП «Укрдержбудекспертиза»;

ТК319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво»

            бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133;

e-mail: centr.udbe@hotmail.com.

            Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

            Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті ДП «Укрдержбудекспертиза», на яке покладено функції секретаріату ТК 319: http://ukrbudex.org.ua/tk319/dokumenti-dlya-obgovorennya.