11.03.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ  «Метали. Метод випробування на видавлювання листів та стрічок за Еріксеном»

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 10510-80.

Стандарт доповнено розділом «Нормативні посилання» та додатком В «Бібліографія».

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТОВ «ТК4»

ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі»

м. акад. Стародубова, 1, м. Дніпро, 49107

е-mail: tk-4dnepr@i.uа

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою ТОВ «ТК4», на який покладено функції секретаріату ТК4: tk-4dnepr@i.uа