28.01.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 2587:201Х «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги».

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Стандарт доповнений розділом: «Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля», розширено перелік додатків.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «ДерждорНДІ»,

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113, Україна;

тел./факс (044) 456-34-15 або тел./факс (044) 201-08-55;

e-mail: bdrndi@ukr.net

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника: dorndi.org.ua  в розділі «Новини» та розділі «Нормативні документи», а також на веб-сайті ТК 307 – tk307.in.ua.