25.01.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 4121:20ХХ «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови» 

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4121—2002 «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови».

Стандарт доповнений розділами: «Класифікація. Основні параметри та розміри», «Загальні технічні вимоги» замість «Технічні вимоги», «Правила приймання, маркування, пакування, переробки, транспортування та зберігання» замість «Правила приймання», «Методи контролювання» замість «Методи випробування». Проект ДСТУ доповнено таблицями відповідності національної класифікації металобрухту Європейській класифікації сталевого лому та Рекомендаціям Інституту переробки лому США. Вилучено розділ «Терміни та визначення понять», оскільки проект ДСТУ не містить термінів та понять, не встановлених в інших стандартах.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України (ФТІМС НАН України);

ТК 177 «Ливарне виробництво»;

бульв. Акад. Вернадського, 34/1, м. Київ, 03142;

e-mail: volavgustin52@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному  вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті ФТІМС НАН України, на який покладено функції секретаріату ТК 177: www.ptima.kiev.ua