11.01.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ В-П  15.111:20ХХ “Система  розроблення   і  поставлення   на виробництво   озброєння   та  військової   техніки.  Стандартизація  та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт”.

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ В 15.207-90,
ГОСТ В 20.39.105-83.

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;

ТК 176 «Стандартизація продукції оборонного призначення»;

пр. Перемоги 55/2, м. Київ, 03113,

тел. (044) 454-74-70,

e-mail: tk_176@ukr.net

Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, звернувшись за адресою:

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (секретаріат ТК-176)

пр. Перемоги 55/2, м. Київ, 03113

e-mail: tk_176@ukr.net

Контактні особи: Грідін Юрій Вікторович, Глущенко Андрій Анатолійович
(044) 454-74-70