09.01.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 1097-7:201_ (EN 1097-7:2008, IDT) Методи випробувань з визначання механічних та фізичних властивостей заповнювачів. Частина 7. Визначання густини частинок наповнювача. Метод пікнометра.

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 1097-7:2008 буде прийнято як національний стандарт методом «перекладу».

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «ДерждорНДІ»,

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;

тел./факс (044) 456-34-15;

e-mail: orgviazhuchi@ukr.net.

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати в розділі «Проекти нормативних документів» на офіційному веб-сайті організації-розробника проекту національного стандарту: dorndi.org.ua.