03.10.2018

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика вимірювання».

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 155 «Радіотехнології», ДП «УНДІРТ»,

вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026,

тел. (048) 740-71-33, (048) 740-71-38,

e-mail: office@uniirt.com.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою  е-mail: office@uniirt.com.ua