10.08.2018

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

ДСТУ EN 932-2:201_ (EN 932-2:1999, IDT) Методи випробувань з визначання загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб;

ДСТУ EN 933-1:201_ (EN 933-1:2012, IDT) Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначання гранулометричного складу. Метод просіювання;

ДСТУ EN 933-5:201_ (EN 933-5:1998, IDT) Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначання відсоткового вмісту подрібнених зерен у крупних заповнювачах;

ДСТУ EN 933-10:201_ (EN 933-10:2009, IDT) Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів (просіювання струменем повітря);

ДСТУ EN 1428:201_ (EN 1428:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання вмісту води в бітумних емульсіях. Метод азеотропної дистиляції;

ДСТУ EN 1429:201_ (EN 1429:2013, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання залишку після проціджування бітумних емульсій та стійкості під час зберігання шляхом проціджування;

ДСТУ EN 1430:201_ (EN 1430:2009, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначання полярності частинок бітумних емульсій;

ДСТУ EN 1431:201_ (EN 1431:2009, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання залишкового в'яжучого та нафтового залишку із бітумних емульсій методом дистиляції;

ДСТУ EN 12847:201_ (EN 12847:2009, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання схильності бітумних емульсій до розшарування;

ДСТУ EN 12848:201_ (EN 12848:2009, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначання стійкості бітумних емульсій під час змішування з цементом;

ДСТУ EN 12849:201_ (EN 12849:2009, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання проникаючої здатності бітумних емульсій;

ДСТУ EN 12850:201_ (EN 12850:2009, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначання рН бітумних емульсій;

ДСТУ EN 13074-1:201_ (EN 13074-1:2011, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 1. Відновлення шляхом випаровування;

ДСТУ EN 13074-2:201_ (EN 13074-2:2011, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 2. Стабілізація після відновлення шляхом випаровування;

ДСТУ EN 13075-1:201_ (EN 13075-1:2016, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання характеристик розпаду. Частина 1. Визначання індексу розпаду катіонних бітумних емульсій методом мінерального наповнювача;

ДСТУ EN 13075-2:201_ (EN 13075-2:2016, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання характеристик розпаду. Частина 2. Визначання часу змішування катіонних бітумних емульсій з заповнювачем тонких фракцій;

ДСТУ EN 13614:201_ (EN 13614:2011, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання зчеплюваності бітумних емульсій методом занурення у воду.

Завантажити >>